שנה וחצי מתחילת משבר הקורונה, והסטודנטים והסטודנטיות בישראל עדיין לא שבו לספסל הלימודים באופן מלא. הבוקר (ראשון) תיפתח שנת הלימודים האקדמית החדשה, כשברקע מגבלות הקורונה.

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית מפרסמת הבוקר את נתוני סקר הסטודנט/ית זו השנה ה־12 ברציפות, שנערך על ידי מכון מאגר מוחות בהשתתפות כ־10,000 סטודנטים וסטודנטיות ממרבית מוסדות הלימוד בארץ. הסקר בחן את הסטטוס הכלכלי של הסטודנטים בישראל, מצב התעסוקה והדיור בקרב הציבור הסטודנטיאלי, שביעות הרצון מהמוסדות האקדמיים ועוד.

מהסקר עולה כי 79% מהסטודנטים אינם מרוצים מההיבט החברתי של למידה מרחוק ומהיעדר האינטראקציה האנושית עם חבריהם לכיתה. כשנשאלו מהי צורת הלמידה העדיפה, 49% השיבו כי הם מעדיפים שילוב בין למידה מקוונת ללמידה בקמפוס, כאשר ההעדפה היא שקורסי מבוא רבי־משתתפים יתקיימו בצורה מקוונת (48%).

43% מהסטודנטים סבורים שהבנת החומר נחלשה במהלך הלמידה המקוונת. למעלה ממחצית מההנדסאים (54%) וכמחצית מתלמידי המכללות המתוקצבות (49%) השיבו כי הבנת החומר נחלשה בעקבות הלמידה המקוונת. פלח האוכלוסייה שהצהיר כי הבנת החומר השתפרה ברמה הגבוהה ביותר הוא תלמידי המכללות שאינן מתוקצבות (32%). כמו כן, נמצאו הבדלים מובהקים ביחס לשביעות הרצון מאיכות הלמידה המקוונת לפי סוג המוסד: המכללות שאינן מתוקצבות זכו לציון הממוצע הגבוה ביותר (3.75), ואילו האוניברסיטאות זכו לציון הממוצע הנמוך ביותר (3.45).

בעקבות המעבר ללימודים מקוונים, רבע מהסטודנטים (25%) שינו את תוכניות המגורים שלהם ולא יעברו לדירה שכורה או שיחזרו לבית ההורים. בתחום התעסוקתי - מחצית מהסטודנטים שעובדים במהלך הלימודים (50%) אינם עושים זאת בעבודה הקשורה לתחום לימודיהם. רוב גדול מהסטודנטים במדגם (70%) חוששים לעתידם הכלכלי/תעסוקתי בעקבות משבר הקורונה. עם זאת, ישנה ירידה בחששות ביחס לשנה שעברה. נוסף על כך, החשש בקרב המגזר הערבי (87%) גדול יותר מאשר בקרב המגזר היהודי (67%).

בתוך כך, באוניברסיטה הפתוחה נרשמה עלייה מרשימה של 9% במספר הסטודנטים. מגמות הגידול הבולטות הנוספות בתחום האקדמיה: גידול של 20% במספר תלמידי התיכון, עלייה של 21% בחיילים בשירות חובה וכן 20% במספר החרדים הלומדים באוניברסיטה.

שרת החינוך ד״ר יפעת שאשא ביטון: ״כמערכת המכינה את בוגריה לשוק העבודה, האקדמיה שואפת להיות קשובה ורלוונטית לצורכי התעסוקה במדינת ישראל כך שבוגריה ישתלבו בכל תחום ויחזקו את החוסן הלאומי. כמי שרואה בצמצום הפערים בחברה הישראלית יעד בעל חשיבות רבה אנו נמשיך לפעול להנגשת האקדמית לכלל שכבות האוכלוסייה, תוך שמירה על איכות אקדמית. בתוך כך נפעל ביתר שאת להקמתה של האוניברסיטה בגליל".