שמתם לב שלמרות היורה, הקור של החורף מסרב להגיע? גם עוצמות הגשם מושפעות מהים, שעדיין חם ומייצר יותר גשם, עד שזה מואיל בטובו כבר להגיע. בסוף השבוע האחרון התפרסם דוח Climate Action Monitor של ארגון ה־OECD, דוח שמנתח ומשווה פעולות, צרכים ותחזיות לשם היערכות למשבר האקלים (אדפטציה) והפחתות נדרשות בפליטות גזי החממה (מיטיגציה) של המדינות בהקשר משבר שינויי האקלים העולמי.

נתונים מבהילים: כך שינויי האקלים משפיעים על חיינו באופן משמעותי

ביחס לישראל, על פי הדוח גם בתרחיש המתון שנבחר, בשנים 2080־2099 אדם בישראל צפוי להיחשף לכ־80 ימים בשנה שבהם הטמפרטורה המקסימלית תעלה על 35 מעלות צלסיוס.

נתון זה הוא השלישי בגובהו מבין כל המדינות שנבחנו, והוא נובע מכך שבישראל יהיו כ־45 ימים כאלו יותר לאדם בממוצע בהשוואה ל־1995־2014. עלייה זו היא הגבוהה ביותר בין כל מדינות ה־OECD והמדינות השותפות שנבדקו.

תוצאה זו חמורה אף יותר כשבוחנים את התוצאות לגבי לילות חמים, שבהם הטמפרטורה לא תרד מתחת ל־20 מעלות צלסיוס. בשנים 2080־2099 הישראלים ייחשפו לכ־145 לילות כאלו, עלייה של כ־48 לילות בשנה לאדם בממוצע בהשוואה לממוצע ב־1995־2014.

עלייה זו היא השנייה בגובהה ביחס למדינות שנבחנו. "לילות חמים, ובמיוחד משך ארוך של לילות חמים, תורמים במידה שווה ואפילו גבוהה יותר במקרים מסוימים ל"עקת חום", התפתחות איי חום עירוניים ולעלייה בתמותה.

מכאן שיש צורך דחוף בהיערכות לחשיפה נרחבת של האוכלוסייה לטמפרטורות גבוהות למשך זמן ארוך", אומרת המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, פרופ' נגה קרונפלד שור.

נושא נוסף שבו מוצגות תוצאות חריגות יחסית בנוגע לישראל הוא חשיפה של גידולים לתנאי בצורת. העלייה בשטח החשוף לתנאי בצורת בין ממוצע השנים 1995־2014 לבין השטח שצפוי להיחשף לתנאי בצורת בשנים 2080־2099, בתרחיש מתון בישראל, היא הגבוהה ביותר בין כל המדינות שנבחנו.

הדוח של ה־OECD מפורסם על רקע הקיץ האחרון שהיה הקיץ החם ביותר מאז תחילת המדידות בעולם. "הדוח מציג באופן ברור את העובדה שישראל נמצאת בסיכון מוגבר (hotspot) להשלכות שינוי האקלים", מדגישה פרופ' קרונפלד שור, "על מנת להתמודד עם התחזיות, עלינו לקדם את הידע המדעי והמקצועי המקומי בנושא, שיאפשר קבלת החלטות מושכלות. גם כיום, כשישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים, חשוב לא להזניח את ההתמודדות עם איומים נוספים ובכללם שינוי האקלים".

מנהל אגף בכיר, חוסן אקלימי במשרד להגנת הסביבה, ד"ר עמיאל וסל, מוסיף: "המשרד להגנת הסביבה פועל בשיטתיות עם כלל משרדי הממשלה ועם עשרות רשויות מקומיות כדי לקדם את ההיערכות המיטבית לשינויים הצפויים. לאחר עבודת מטה מעמיקה ונרחבת נפרסם בחודשים הקרובים את התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים אשר תתווה את אופן התמודדות המדינה עם סכנות אלה".