כינרת מלאה בקרוב: עלייה של שלושה סנטימטרים נרשמה ביממה האחרונה במפלס הכינרת שנמדד על ידי רשות המים בגובה 209.82- , רק 1.02 מטרים מהקו האדום העליון.

"חוצים את הרף הפלילי": הפרקליטות הצבאית באזהרה חריגה לחיילים
"טירוף מוחלט": ינון מגל החליט לסגור חשבון עם רוני קובן בשידור חי | האזינו

30 שנה אחרי הסכם המים עם ירדן, מי הירמוך מוזרמים לכינרת. בנובמבר 1994 נחתם הסכם השלום עם ירדן בין המלך חוסיין לבין ראש ממשלת ישראל דאז יצחק רבין ז"ל, בהם נכלל 'הסכם המים' בין המדינות, בו נקבע בין השאר, כי ישראל תוכל לשאוב 25 מ"ק מים בשנה מנהר הירמוך שנמצא ברובו בשטח ירדן, ולהזרימם לכינרת.

על פי ההסכם, 10 מיליון מטר מעוקב בשנה (מלמ"ש) ישאבו בזמן החורף ולאחר הטפלה, תשמר כמות זו עבור הירדנים, ו- 10 מלמ"ש נוספים ישארו בישראל. בתמורה, בין היתר, תוכל ישראל להשתמש באזור הערבה במקורות מים ירדניים. 

השבוע בוצעה הזרמת מי החורף, מהירמוך לכינרת, סמוך לחוף צמח של איגוד ערים כינרת, זאת כאשר בחודש פברואר אגודת המים בעמק הירדן הזרימה עד כה כבר יותר מארבעה מיליון קוב מהירמוך לכנרת.