דוח חדש של מרכז המחקר והמידע בכנסת בנושא אכיפת איסור השלכת פסולת אישית ברשות הרבים מגלה כי אחת הסיבות המרכזיות לעובדה שהציבור לא מקפיד על ניקיון בסביבתו היא היעדר אכיפה בנושא.

הדוח, שהזמינה יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ח"כ מיקי חיימוביץ' (כחול לבן) הוצג בדיון הוועדה אתמול. מהדוח עולה כי בשנת 2019 הוטלו 9,483 קנסות בלבד נגד אנשים שהשליכו פסולת בניגוד לחוק. אף שהסכום של קנסות אלה עמד על 2.56 מיליון שקל, עד כה נגבו בפועל מפורעי החוק קצת יותר מ־209 אלף שקל - 8.2% בלבד מהסכום הכולל. לשם השוואה, שיעור גביית הקנסות בתחום במדינות באיחוד האירופי נעים סביב 60%.

עוד עולה מהדוח שהוצג בוועדה כי 63% מהדוחות ניתנו על ידי המשטרה, 21% על סמך דיווחי מתנדבים בתוכנית נאמני ניקיון, וקנסות בודדים אחרים על ידי פקחי רשות הטבע. עוד נמצא כי המשרד להגנת הסביבה גובה את הקנסות באמצעות חברה פרטית (מילגם). מהדוח עולה שקנסות שהוטלו על ידי נאמני ניקיון לא נגבו כלל.

נתון מדאיג נוסף שעולה מהדוח מתייחס לעובדה כי אין למעשה כיום בארץ שום גורם שמרכז את הנתונים של אכיפה בפועל על קנסות בגין הטלת פסולת. רק 41 רשויות מתוך 232 השיבו לבקשת מרכז השלטון המקומי להעביר את הנתונים אליו עד למועד הדיון אתמול. 

חיימוביץ' הדגישה בדבריה כי "הוועדה מבקשת מהמשרד להגנת הסביבה לעדכן אותה מדוע המשרד עושה שימוש בחברה פרטית לצורך גבייה של קנסות שמטילים פקחים של משרד ממשלתי. אנו מבקשים הסברים לגבייה הנמוכה, לסיבה שטרם אושרה בקשת רשות הטבע לתוספת פקחים ולמיעוט הכשרת פקחים ברשויות המקומיות".

Powered by Go-Live