דוח חדש של מרכז המחקר והמידע בכנסת שנחשף אתמול בנושא אכיפת איסור השלכת פסולת אישית לרשות הרבים, מעלה נתונים מקוממים באשר למידת האכיפה המגוחכת של החוק וגם הסבר אחד אפשרי לעובדה שהציבור הישראלי לא נרתע מללכלך, מעבר להסברי מנטליות, פשוט כי אין הרתעה מפני החוק. הדוח, שהזמינה יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ מיקי חיימוביץ' (כחול לבן), הוצג בדיון הוועדה שיזמה בנושא.

מהדוח עולה כי רק 9,483 קנסות הוטלו בשנת 2019 לעבירת שמירת הניקיון על "השלכה ברשות הרבים של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות, ניירות, אריזות קטנות, בקבוקים או בדלי סיגריות". אולם, מתוך סכום כולל של יותר מ-2.56 מיליון שקלים בקנסות אלה נגבו עד היום רק קצת יותר מ-209 אלף שקלים שהם כ-8.2% בלבד מסכום הקנסות הכולל. רק לשם השוואה, אחוזי הגבייה הידועים במדינות אחרות כמו באיחוד האירופי נעים סביב 60%. מבין הדוחות - 63% ניתנו על ידי המשטרה, 21% על סמך דיווחי מתנדבים בתכנית נאמני ניקיון וקנסות בודדים על ידי רשות הטבע. עוד נמצא, כי המשרד להגנת הסביבה גובה את הקנסות באמצעות חברה פרטית (מילגם), אבל מהדוח עולה כי קנסות שהוטלו על ידי נאמני ניקיון לא נגבו כלל.

כל אלה לא נוגעים לאכיפה על ידי פקחי הרשויות המקומיות ברחובות הערים. בכל הנוגע לאכיפת החוק ברשויות המקומיות כשכל עיר עם 20 אלף תושבים ומעלה חייבת לאכפו, אין כל גורם שמרכז את הנתונים על האכיפה בפועל. רק 41 רשויות מתוך 232 השיבו לבקשת מרכז השלטון המקומי להעביר את הנתונים עד לדיון. נציגת השלטון המקומי בדיון, קרנית גולדווסר, הודתה כי הפקחים עם סמכויות אכיפה סביבתית הם מעטים בכל הרשויות וכי משרדי הפנים והגנת הסביבה כמעט שלא דואגים להכשרת פקחים כאלה.

מיקי חיימוביץ' (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)
מיקי חיימוביץ' (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)

יו"ר הוועדה, ח"כ חיימוביץ', אמרה: "אנחנו מקיימים את הדיונים האלה מתוך מטרה להוביל דרך הועדה שינוי אמיתי. משהו כאן לא מצליח. הקיץ הקרוב, לנוכח העובדה שהרבה יבחרו לבלות את חופשותיהם בארץ, ייצור עומס בלתי רגיל על שמורות הטבע והחופים והחשש הוא שהמקומות שגם היום מלוכלכים יהיו מלאי פסולת עוד יותר". בנוסף אמרה חברת הכנסת, כי "בעניין השלכת פסולת מכלי רכב - הוועדה קוראת למשרד להגנ"ס ולמשרד התחבורה לקדם את הסדרת העברת המידע לצורך הגברת האכיפה. הוועדה מבקשת מהמשרד להגנת הסביבה לעדכן אותה מדוע המשרד עושה שימוש בחברה פרטית לצורך גביה של קנסות שמטילים פקחים של משרד ממשלתי, והסברים לגבייה הנמוכה ולסיבה שטרם אושרה בקשת רשות הטבע לתוספת פקחים ולמיעוט הכשרת פקחים ברשויות המקומיות".