אחת הדרכים ללמוד ולהטמיע מסרים בדרך המשלבת אתגר והנאה היא שאלות טריוויה, בין שפותרים לבד, ובין שפותרים עם בני משפחה וחברים. אולי זה בגלל החיפוש אחר התשובה בגוגל, שמוביל לנבירה בחומר הספציפי או לגלישה למחוזות אחרים, לעתים אולי זו התשובה הנכונה המפתיעה, ואם פותרים בחברותא, גם לתחרות תרומה לגיבוי המידע בזיכרון שלנו.