בתוך חודשיים מאז עצרה המשטרה 40 רופאים, סטאז'רים ורוקחים בחשד שמסרו למשרד הבריאות תעודות סיום מזויפות על לימודי רפואה ורוקחות מאוניברסיטאות בארמניה, פרסם אתמול מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, פרופ׳ שאול יציב, הוראות חדשות הקובעות את תנאי ההכרה בלימודים בחו”ל. 


בהתאם לכך מעתה בוגרי לימודי רפואה בחו"ל רשאים להגיש בקשה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל, רק אם סיימו את לימודי הרפואה במוסד אקדמי הנמצא באחת ממדינות ה־OECD ועבר תהליך אקרדיטציה (הכרה רשמית) של הפדרציה העולמית ללימודי רפואה (WFME) - שהחל למעשה רק בשנה שעברה. תנאי נוסף הוא שבית החולים שבו נעשתה ההתמחות על ידי אחד מחמשת הגופים המוכרים לצורך כך. 

המתווה החדש רלוונטי ליותר ממחצית הישראלים הלומדים רפואה, שכן לפי נתוני ארגון ה־OECD האחרונים, 58% מהרופאים הפעילים בישראל למדו בבתי ספר לרפואה בחו"ל. לפי הכללים החדשים, בקשתו של תלמיד שאינו עומד בתנאים אלה "תידחה על הסף", למעט מקרים חריגים מצומצמים. כמו כן המתווה החדש מתייחס לבוגרי רפואה שיחלו בלימודים משנת  2019, והם מתווספים על אמות המידה הקבועות שכבר קיימות היום בנוגע למי שהחל בלימודי הרפואה עד 2018.


אף שמשרד הבריאות ציין כי קדמה למתווה עבודה מטה נרחבת, הוא נמנע מלהזכיר את פרשת מעצר הרופאים, הגם שהמתווה פורסם פחות מחודשיים מאז. 
זה גם לא הפרק הראשון בסדרה: כשבועיים לאחר פרסום הפרשה פרסם משרד הבריאות כי ערך ביקור בבית הספר לרפואה טסטמיציאנו במולדובה – שם לומדים סטודנטים ישראלים רבים - ובעקבות ממצאיו הודיע כי "לא ניתן להתחייב שלימודי הרפואה באותו המוסד יוכרו לשם מתן היתר לעיסוק במקצוע הרפואה בישראל, לרבות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית".