"הבינוי והמיגון של מעונות ראשי הממשלה מבטאים חוסר יעילות ובזבוז כספי ציבור. מדובר בהתנהלות שערורייתית", קובע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בדו"ח ביקורת מיוחד על מעונות ראש הממשלה. 

האיראנים במבוכה: החיסול בקונסוליה גרם לטהרן לחשב מסלול מחדש
למרות המחלוקות: אלה כלי הנשק שארה"ב עשויה למכור לישראל | דיווח

"אין דרך להסביר כיצד אומת הסטרטאפ לא מצליחה להקים מעון לראש ממשלת ישראל במשך עשור שלם ואף שיפוץ המעון בבלפור נגרר שנים ארוכות", מציין אנגלמן בדו"ח הביקורת הנוקב.

בנימין נתניהו על המלחמה בעזה (צילום: עומר מירון / לע״מ)

מהדו"ח עולה, כי משרד ראש הממשלה הוציא בשנים האחרונות כ- 56 מיליון שקל על בינוי ומיגון מעונות פרטיים של שלושה ראשי ממשלה: בנימין נתניהו - 27 מיליון שקל, נפתלי בנט - 25 מיליון שקל ויאיר לפיד - 4 מיליון שקל.

"גם בעת המלחמה, לא קיבלתי הסבר מדוע מוציאים עוד ועוד מיליוני שקלים על מיגון המעונות הפרטיים של ראש הממשלה נתניהו", מציין עוד אנגלמן – "זאת בשעה שהמעון ברחוב עזה כלל אינו מותאם לאיומי מלחמה ומשכך בשבועות הראשונים של המלחמה ראש הממשלה לא התגורר בו". 

הוא מתריע, כי הבינוי בנכסים פרטיים מביא לעירוב לא רצוי בין הפרטי לציבורי. "משרד ראש הממשלה אף לא סיפק הסבר מדוע במקום לבזבז עשרות מיליוני שקלים, שיורדים לטמיון על שיפוץ מעונות פרטיים. המשרד לא רכש דירה חלופית בירושלים, שתהיה בבעלות המדינה ובה יושקעו כספי הציבור והיא תעמוד לרשות כל ראשי הממשלה", נטען עוד בדו"ח הביקורת.

"המציאות הנוכחית לא יכולה להמשך. במבט צופה פני עתיד, מוטלת על הגופים המבוקרים ועל ראש הממשלה נתניהו וראשי הממשלה שיכהנו בעתיד, החובה להבטיח, כי עקרונות היעילות והחיסכון יעמדו מעתה והלאה במרכז הליכי הטיפול וקבלת ההחלטות בנושא", הוא דורש.

מבקר המדינה מצא בעקבות ממצאי הביקורת, כי חולשה מתמשכת שגילה משרד ראש הממשלה לאורך עשור בהקמת מבנה חדש למשרד ובשיפוץ מעונו הרשמי של ראש הממשלה, הובילה להוצאות ניכרות על מיגון ובינוי במעונות הפרטיים של ראשי ממשלה, לחוסר יעילות ובזבוז כספי ציבור ולבינוי בנכסים פרטיים שמביא לכדי עירוב לא רצוי בין הפרטי לציבורי.

מעון רה''מ בבלפור (צילום: פלאש 90)
מעון רה''מ בבלפור (צילום: פלאש 90)

"מדינת ישראל עוסקת זה כעשור בניסיון להקים מבנים חדשים למשרד ראש הממשלה (משרד רה"ם) ולמעון ראש הממשלה. הפעולה בתחום זה החלה עוד בשנת 2014 בפרויקט 'אלמוג',שנועד לספק לראש הממשלה ולמוקדי ההנהגה מיגון ביטחוני ותשתית תפקודית שיבטיחו את שרידותם ואת רציפות פעילותם בעיתות שגרה וחירום", נכתב בדו"ח הביקורת – "הפרוייקט תוכנן להיבנות בשטח הנכלל בשטחה של קריית הממשלה בירושלים.

בעקבות הפסקת פרויקט אלמוג באוקטובר 2018, החל משרד ראש הממשלה לגבש בשנת 2019 תוכנית חלופית, שיישומה מתוכנן במקום אחר בקריית הלאום בירושלים - פרויקט 'שירה'".

בדו"ח הקודם שפרס במאי 2020, המליץ מבקר המדינה כי לנוכח עיכוב של שנים ביישום פרויקט להקמת משרד ומעון לראש הממשלה, על משרד ראש הממשלה לבחון בהקדם את החלופות למקום הפרויקט וליזום את הבאתן להחלטת הממשלה.

המבקר מצא בביקורת, כי כעשר שנים לאחר ההחלטה לבצע את הפרויקט המקורי (פרויקט אלמוג), פרויקט שכשל, עדיין לא התקבלה החלטה המאפשרת להניע את הפרויקט החלופי (פרויקט שירה), והוא לא קודם עוד. "רוב הליקויים שעלו בדוח מבקר המדינה משנת 2020 בנושא זה, ובמרכזם עיכוב של שנים בקידום הפרויקט, לא תוקנו", הוא מתריע.

לנוכח העיכוב הניכר בקידום פרויקט הקמת המבנה למשרד רה"ם ("אלמוג")והצפי שהוא יושלם רק בעוד כמה שנים, נדרשו פעולות בינוי ומיגון נרחבות ומיידיות במעון הרשמי של ראש הממשלה ברחוב בלפור. ממצאי דו"ח זה מלמדים כי הדבר לא נעשה: משרד ראש הממשלה לא ביצע את תוכנית השיפוץ של המעון משנת 2018 ותוכנית נוספת משנת 2019, והמשרד עדיין לא התאים את המעון הרשמי של ראש הממשלה לדרישות גורמי הביטחון", נכתב עוד בדו"ח הביקורת. 

בין הגורמים לעיכוב של 32 חודשים בשיפוץ המעון הרשמי בבלפור היו מחלוקת במשרד ראש הממשלה בעניין מימון שיפוץ המעון הפרטי בקיסריה (כשמונה חודשים, בשנים 2019-2018); אי-פינוי המעון הרשמי בבלפור (כ-18 חודשים, בשנים 2021-2019); ושיתוף מאוחר של השב"כ (כשישה חודשים, 2022-2021). 

המבקר טוען עוד, כי בין יוני 2018 לינואר 2019 התעכב משרד ראש הממשלה בקבלת החלטה בנוגע להיקף המימון הציבורי שיוקצה לעבודות שיבוצעו במעון הפרטי בקיסריה, בשל קושי להבחין בין פעולות תחזוקה במעון הפרטי ובין פעולות העשויות להשביח את מבנהו.

כפועל יוצא מכך, חל עיכוב של כ-8 חודשים במועד שבו אפשר היה להתחיל בעבודות השיפוץ במעון הרשמי בבלפור. עוד נמצא, כי עד נובמבר 2019 בוצעו במעון הפרטי בקיסריה עבודות מיגון בעלות של 795 אלף שקל ועבודות תחזוקה בעלות של 190 אלף שקל, מהן 165,200 שקל במימון משרד ראש הממשלה ו-24,800 שקל במימון פרטי, בהתאם להנחיית חשב המשרד.

תשלום המשרד תמורת ביצוע עבודות אלה במעון הפרטי, בסכום כולל של 960 אלף שקל, נועד לאפשר את יציאתו של ראש הממשלה מהמעון הרשמי בבלפור למעון הפרטי, לצורך שיפוצו המיידי של המעון הרשמי. 

אולם, ראש הממשלה המשיך לשהות במעון הרשמי ברחוב בלפור יותר משנה וחצי לאחר תום עבודות המיגון במעון הפרטי, עד יולי 2021, סמוך לאחר הקמת ממשלת ישראל ה-36 וסיום כהונתו. עקב כך חל עיכוב של כשנה וחצי בשיפוץ המעון הרשמי בבלפור. עם זאת, בתקופה זו התקיימו שלוש מערכות בחירות לכנסת.

כך למשל, עבור מיגון ושיפוץ החצר הפנימית והמטבח של המעון הרשמי בבלפור נרכשו ב-2018 מוצרים בעלות של 15.8 מיליון ש"ח - אך בשל העיכוב בשיפוץ המעון רוב המוצרים התיישנו או הושמדו.

בשל העיכוב בשיפוץ המעון הרשמי בבלפור, נמנעה כניסתם של ראשי ממשלה למעון בשנים 2021 - 2023 ועלה הצורך להתאים את מעונותיהם הפרטיים לשימוש כסביבת עבודה הנעשית ברגיל במעון הרשמי. 

המבקר קבע עוד, כי כי עלות מיגון המעון הפרטי ברעננה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בתקופת כהונתו הגיעהל-24.9 מיליון שקל. לצורך מיגון מעון זה שכר משרד ראש הממשלה במשך כ-12.5 חודשים אמצעי אבטחה ומיגון זמניים בסך של כ-9.5 מיליון שקל. במעון הפרטי ברעננה הותקנו, על פי דרישות השב"כ, אמצעי מיגון קבועים בסך של כ-14.5 מיליון שקל.

המבקר מצא כי עלות מיגון המעון הפרטי בתל אביב של ח"כ יאיר לפיד, בתקופת כהונתו כראש הממשלה, הגיעה ל-3.58 מיליון שקל. כ-2.79 מיליון ש"ח (כ-78%) מסכום זה שימשו לשכירת אמצעי אבטחה ומיגון זמניים. "לצורך מיגון המעון בתל אביב לא נעשה שימוש באמצעים שפורקו ממעונות אחרים", נטען עוד בדו"ח הביקורת.

המבקר מצא כי עלות עבודות האבטחה והמיגון במעון ברחוב עזה ובמעון בקיסריה בתקופות הכהונה של נתניהו כראש ממשלה, מינואר 2019 ועד נובמבר 2023, הסתכמה בכ-27.8 מיליון ש"ח, מהם 960 אלף ש"ח למיגון ותחזוקת המעון בקיסריה בשנת 2019; כ-19 מיליון שקל למיגון המעון הפרטי-חלופי ברחוב עזה (כ-10.4 מיליון שקל מסכום זה שימשו לצורך התקשרות לביצוע עבודות בטיחות ומיגון של חלונות מרפסת המעון הפרטי ברחוב עזה), וכן לשכירת דירות תפעול ודיור למאבטחים בשנת 2023; וכ-7.7 מיליון ש"ח למיגון המעון הנוסף בקיסריה ולשכירת דיור למאבטחים, בשנת 2023.

בתקופת בנט, שכירת תאי שירותים ניידים למאבטחים עלתה בסך של כ-103,000 ש"ח לפריט בחודש. שכירת גנרטורים בסך של כ-390,000 ש"ח לפריט בחודש, סך הכול כ-6.2 מיליון ש"ח, כ-65% מההוצאה הכוללת על שכירת אמצעים זמניים (שהסתכמה בכ-9.5 מיליון ש"ח).

בכל בנוגע להתאמת המעון ברחוב עזה לשהיית ראש הממשלה בזמן מלחמה, נמצא, כי על פי דוח יועץ מיגון שהוגש למשרד ראש הממשלה בפברואר 2023, המעון הרשמי החלופי ברחוב עזה אינו מתאים לשמש מעון לראש הממשלה בתרחיש "איומי מלחמה", ובזמן "אירוע משמעותי" ראש הממשלה ומשפחתו "אינם אמורים לשהות בדירה.

במהלך החודש הראשון למלחמת "חרבות ברזל", לכל הפחות, התגורר ראש הממשלה מחוץ למעון הרשמי-חלופי ברחוב עזה. נכון לעת הזו, משך המלחמה אינו ידוע ומשרד ראש הממשלה פעל להצבת מרחב מוגן בחצר המעון הרשמי-חלופי והעריך את עלותו ב-474 אלף שקל.

בפברואר 2024 ציין משרד ראש הממשלה, כי "המעון החלופי ברחוב עזה אומנם אינו מתאים לאיומי מלחמה, אך הותאם ועונה על כל שאר איומי הייחוס, ואף באשר לאיומי מלחמה צומצם הסיכון". 

"בסופו של יום ממצאיו של דוח זה משקפים חולשה מתמשכת של משרד ראש הממשלה לאורך עשור בקבלת החלטות בדבר הקמת מבנה חדש למשרד ושיפוץ מעונו הרשמי של ראש הממשלה, ובהוצאתן לפועל", קובע מבקר המדינה בסיכום הדו"ח – "חולשה זו הובילה להוצאות ניכרות על מיגון ובינוי במעונות פרטיים של ראשי ממשלה, שהתאפיינו בחוסר יעילות ובבזבוז כספי ציבור; בינוי בנכסים פרטיים במימון אוצר המדינה מביא לכדי עירוב לא רצוי בין הפרטי לציבורי". 

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובה לדו"ח המבקר: "ביחס לדו״ח המבקר עולה שאלה אחת בסיסית: למה בכלל היה צריך להרוס את המעון הרשמי בבלפור ולמה בנט בחר להתגורר במעונו הפרטי ברעננה שנה שלמה עוד לפני הריסת מעון רה״מ הרשמי בירושלים על ידי לפיד". 

"כשראש הממשלה נתניהו חזר לתפקידו לפני למעלה משנה, המעון הרשמי בבלפור היה הרוס לחלוטין כתוצאה מהחלטה תמוהה ובלתי נחוצה של ממשלת בנט-לפיד להרוס באופן מאסיבי את כל פנים המעון - לרבות הרצפה והתקרה - ולהשאיר רק את הקירות החיצוניים. לא היה בכך כל צורך. אפשר היה להסתפק בתוכנית השיפוץ והמיגון המינימלית המקורית שגובשה בממשלת נתניהו הקודמת שהייתה אורכת כמה חודשים ולא שנים, והייתה חוסכת למדינה עשרות מיליוני שקלים".

תיעוד ההרס בבלפור, צורף בהודעת רה"מ (צילום :ללא קרדיט)

"כתוצאה מההרס המאסיבי במעון בבלפור על ידי ממשלת בנט-לפיד ראש הממשלה נתניהו נאלץ להתגורר בדירתו ברחוב עזה שנמצאת על רחוב ראשי בירושלים ושחשופה לאיומי ירי מעשרות גגות ודירות שמקיפות אותה. בנסיבות אלה, בזמן המלחמה הנוכחית ובצבר האיומים, רמת האיום על ראש הממשלה נתניהו היא בדרגה הגבוהה ביותר ומחייבת טיפול מיידי. לכן, גורמי הביטחון חייבו סידורי מיגון שימנעו סכנת חיים יומיומית על ראש הממשלה נתניהו. יודגש כי במעונו של ראש הממשלה נתניהו לא בוצע שום שיפוץ אלא רק סידורי מיגון הכרחיים שנקבעו על ידי גורמי הביטחון", נכתב בתגובה.