על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (רביעי), אוכלוסיית הדרוזים בישראל מונה כ-152 אלף נפש – גידול של יותר מפי 10 מקום המדינה, אז מנתה כ-14.5 אלף. בסוף שנת 2022, היישובים עם מספר הדרוזים הגבוה ביותר היו דלית אל כרמל עם 17.6 אלף תושבים וירכא עם 17.5 אלף.

המקום שכולנו אוהבים בצפון כבר לא יראה אותו דבר בקיץ הקרוב

"להפוך את הקושי למנגנון": התכנית הייחודית לפיתוח חוסן בקרב בני נוער

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי פחות מרבע (23.8%) מהאוכלוסייה הדרוזית היו ילדים בגילאי 14.0, זאת לעומת 27.5% באוכלוסייה היהודית, 32.3% באוכלוסייה המוסלמית ו-20.6% באוכלוסיית הנוצרים הערבים. במהלך העשור האחרון ירד שיעור הגידול של האוכלוסייה הדרוזית בהדרגה ובשנת 2022 הוא עמד על 1.1%. שיעור הפריון הכולל לאישה דרוזית עמד על 1.85 ילדים בממוצע, לעומת 2.00 בשנים קודמות. 

עספיא (צילום: מיטל שרעבי)
עספיא (צילום: מיטל שרעבי)

בלמ"ס ציינו כי שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות ה-60', כאשר בשנת 1964 נאמד שיעור הפריון הכולל ב-7.92. ב-2023 היו בישראל כ-41 אלף משקי בית, שבראשם עמד דרוזי, כ-1.4% מכלל משקי הבית בישראל. 83.8% ממשקי הבית של הדרוזים היו עם מועסקים, גבוה מהשיעור בקרב המוסלמים – 79.3% והנוצרים הערבים – 77.7%. 43.5% מהדרוזים המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך שמונה שנים מסיום התיכון, לעומת 34.6% בלבד מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך הערבי.

בשנת הלימודים 2023-2022, למדו 5,859 סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לא כולל סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה), בהשוואה לשנת הלימודים הקודמת (2022-2021) ירד מספרם ב-0.2%. בראייה רב שנתית, גדל מספר הסטודנטים הדרוזים פי 3.5 מאז שנת הלימודים 2000-1999, בה עמד מספרם על 1,600 סטודנטים. השיעור המצטבר של הנכנסות להשכלה גבוהה בקרב הנשים הדרוזיות היה גבוה מזה של הנשים היהודיות והאחרות וגבוה משמעותית מזה של הנשים המוסלמיות.

סטודנטים במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט  (צילום: דוברות המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט חדש)
סטודנטים במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (צילום: דוברות המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט חדש)

בשנת הלימודים 2024-2023 היו 3,741 עובדי הוראה דרוזים, לעומת 3,633 בשנת הלימודים הקודמת – גידול של 2.9%. עוד עולה מהנתונים, כי אשתקד היו 185 אנשי סגל דרוזים במוסדות להשכלה גבוהה, לעומת 183 בשנה שלפני כן. בשנת 2022, 24.1 אלף דרוזים היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי. שיעור הרשומים בכלל האוכלוסייה הדרוזית עמד על 161.5 לאלף נפש, לעומת 118.2 לאלף נפש בכלל אוכלוסיית ישראל.

עוד עולה מהנתונים כי במרשם אנשים עם מוגבלות היו רשומים כ-20.4 אלף דרוזים. שני סוגי המגבלות הנפוצים ביותר בקרב דרוזים עם מוגבלות היו מוגבלות פיזית ומוגבלות כרונית. בשנת 2021, שיעור המורשעים במשפטים פליליים בקרב האוכלוסייה הדרוזית היה כ-301 ל-100 אלף נפש, שיעור הגבוה בקרב כלל תושבי ישראל שאינם דרוזים (כ-271 ל-100 אלף נפש). העבירות השכיחות ביותר בקרב המורשעים הדרוזים היו עבירות כלפי הסדר הציבורי (23.7%), עבירות רישוי (23.1%) ועבירות כלפי חיי אדם וגופו (16.4%).