ארגון הפרקליטים הודיע היום (שני) לשרת המשפטים, איילת שקד, כי הוא מקבל את המתווה שהוצע לו בנוגע להקמתה ולהתנהלותה של נציבות הביקורת.

המתווה האמור כולל הישגים משמעותיים לארגון הפרקליטים, בראשם העובדה ששופט בית המשפט העליון בדימוס, אליעזר גולדברג, שהפרקליטים מברכים על מינויו ומודים לו על הסכמתו, הסכים לבחון את פעילות הנציבות ואת עצם ההצדקה לקיומה של ביקורת פרטנית במסגרת נציבות הביקורת. 

בתקופת הבדיקה האמורה, הביקורת ממשיכה אך הזימון של פרקליטים הושהה. הביקרות ממשיכה. נוכח ההחלטה לבדוק את טענותיהם של הפרקליטים, הודיעו הפרקליטים כי יקפיאו את הצעדים הארגוניים בהם נקטו, במסגרת סכסוך עבודה שהוכרז כדין וזאת לתקופת הבדיקה.

הפרקליטים התחייבו לשתף פעולה בתקופת הבדיקה עם הנציבות בכל הנוגע לביקורות המערכתית, בהתאם לקו שהובילו מאז תחילת העיצומים, לפיו ביקורת מערכתית היא הדרך הנכונה והראויה לבקר את הפרקליטות, ולא ביקורת פרטנית המתמקדת בפרקליט הבודד הנלחם עבור הציבור בשחיתות, בעבריינות ובפשע ובהגנה על נכסי הציבור וקיימים מנגנונים רבים מוסדרים ומתאימים יותר לבירור תלונות פרטניות.

בעקבות כך, השרה שקד אמרה: "אני סומכת על השופט גולדברג שיעבוד במרץ על מנת לגבש מתווה אשר יישקף את רצונות וצרכי הצדדים והאינטרס הציבורי באופן הנכון ביותר. לאחר סיום עבודתו, נשב לבחון את ההמלצות ונחליט על דרך פעולה עתידית. אני שמחה שיחד עם היועמ"ש הבאנו לסיום הסכסוך. האינטרס של כולנו היא כי הנציבות תהיה אפקטיבית".נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם) והעומדת בראשה, נשיאת ביהמ"ש המחוזי בדימוס, השופטת הילה גרסטל, בירכו על מינויו המוסכם של גולדברג . הם ציינו כי כפי שסוכם מראש, הנציבות תפעל לביצוע ביקורת פרטנית לכתב המינוי של השופט בדימוס גולדברג ותמשיך לפעול ע"פ סמכויותיה, מתוך גישה בה נקטה מיום היווסדה שקיום נבת"ם נועד להביא לשיפור הגופים המבוקרים ולחיזוק אמון הציבור בהם.

במכתב לפרקליטים כתבה היום עו"ד לימור פלד, יו"ר ארגון הפרקליטים: "כפי שכתבנו בתחילת הדרך. לא יצאנו למאבק בלב קל. ידענו כי עומדים בפנינו קשיים רבים ובראשם שינוי תפיסה בעייתית ובלתי נכונה שרווחה בציבור, לפיה אין עלינו ביקורת וכי כל עניינו של המאבק הוא כביכול רצון להפוך לחסינים מביקורת".

פלד הוסיפה: "ידענו כי מדובר במנגנון נוסף לביקורת פרטנית שכבר הוקם במסגרת הנציבות החדשה, אך סברנו כי יהיה זה משגה כבד להנציח את המשמעויות הקשות ואת ההשלכות של הקמת מנגנון זה על עבודתנו ועל יכולתנו למלא את השליחות הציבורית שנטלנו על עצמנו. החשש הכבד מפגיעה בשמם הטוב של הפרקליטים וזכויות בסיסיות שנמנעו מאיתנו עמדו כל הזמן לנגד עינינו".

כזכור, עיצומי הפרקליטים נמשכים זה מספר חודשים כמחאה על הקמת נציבות ביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, שהוקמה לפני כשנה, ושעבודתה כוללת, בין היתר, טיפול בתלונות הציבור על הפרקליטים וביקורת על עבודתם. הנציבות על הפרקליטות הוקמה על סמך מסמך עקרונות, אשר נחתם על ידי שרת המשפטים לשעבר- ציפי לבני והיועמ"ש. הפרקליטים פתחו בעיצומים לאור התנגדותם לביצוע ביקורת פרטנית של גוף הנציבות.