חמישה חודשים אחרי המועד שבו היה אמור להתפרסם דוח המחקר של אוניברסיטת חיפה על הקשר בין זיהום האוויר מהתעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה לתחלואה בקרב תושבי האזור - שממצאים ראשוניים ממנו פורסמו בתחילת השנה ועוררו סערה ציבורית גדולה בנוגע ללידות ילדים קטני משקל -, מתפרסם היום (חמישי) הדוח המלא בקול ענות חלושה. הוועדה המדעית שליוותה בחודשים האחרונים את ממצאי המחקר קובעת חד משמעית - שיטות המחקר ותוצאותיו אינן יכולות להוות בסיס להערכת התחלואה במפרץ חיפה.המסקנה המתפרסמת היום מאכזבת מכמה בחינות: התוצאות שכולם חיכו להן מבוטלות על ידי הוועדה המדעית המלווה, שלא נתנה להן תוקף ומותחת ביקורת על המחקר. המסקנה שהמחקר הנוכחי אינו מספק תשובה תקפה תגרור במקום היערכות שונה של משרדי הממשלה והתעשיות, עוד גרירת רגליים. היא מאפשרת הלכה למעשה לרגולטורים בממשלה על התעשייה המזהמת לרחוץ בניקיון כפיהם ולהישאר בעמדתם השנויה במחלוקת לפיה הפיקוח הנוכחי על התעשייה מספק, למפעלים לנשום לרווחה ולתושבים המתוסכלים להמשיך ולחפש פתרונות אחרים שיוכיחו את טענותיהם. במסקנתה הוועדה למעשה מנטרלת את המחקר כולו במתכונתו הנוכחית, שזו השנה הראשונה בלבד מתוך חמש במהלכן הוא אמור להתקיים, מעצם יכולתו לספק בשיטות המחקר הקיימות תשובה לשאלה שלשמה הוא נועד – מהי מידת הקשר בין מחלותיהם של תושבי מפרץ חיפה למידת זיהום האוויר באזורם. הוועדה קובעת כי המחקר הנוכחי אינו כלי מספק להוכחת הקשר."המחקר רצוף בבעיות"שר הבריאות יעקב ליצמן ושר הגנת הסביבה זאב אלקין קיבלו לידיהם אתמול (רביעי) את דו"ח הוועדה המדעית המלווה למחקר ניטור אפידמיולוגי לאזור מפרץ חיפה 2015-2020 מפרופ' סיגל סדצקי, יו"ר הוועדה המדעית שבדקה את תוצאות המחקר. בהודעה המשותפת של שני המשרדים מתבשר היום הציבור כי חברי הוועדה המדעית בדקו את התהליכים המחקריים שבוצעו בשנה הראשונה של המחקר באזור חיפה ולאחר הבדיקה המעמיקה הוועדה סברה פה אחד: שיטות המחקר שהוצגו בסיום שנת המחקר הראשונה, אינן מהוות תשתית מחקרית מבוססת, ולכן לא ניתן להתייחס לממצאים שהתקבלו עד כה."לפיכך ממצאים אלה אינם יכולים להוות בסיס להערכת התחלואה ולקשר שבין זיהום האוויר ומצב התחלואה באזור מפרץ חיפה. המחקר רצוף בבעיות מתודולוגיות מהותיות, המעוררות ספק בנוגע למהימנות ותוקף הנתונים והשיטות בהן השתמשו החוקרים ומכאן, שגם לגבי תוקף ומשמעות התוצאות שהוצגו". חברי הועדה סבורים, כי הבעיה הקשה ביותר המשפיעה על כל חלקי המחקר, הינה הערכה לקויה של החשיפה לזיהום האוויר, שהיווה את המשתנה הבלתי תלוי הראשי (ונדבך ראשי בשאלת המחקר) בכל אחד מתתי הנושאים של המחקר.עוד כותבת הוועדה המדעית לשרים: "לאחר לימוד מעמיק של השיטות בהן השתמשו החוקרים, הגיעה הוועדה למסקנה כי סוג הנתונים והשיטות בהן עשו החוקרים שימוש, לוקים בחסר. שיטות אלו יכולות לענות באופן חלקי בלבד בנוגע לבחינת השינויים לאורך זמן בריכוזי המזהמים והשוואה בין אזורים שונים, אולם נתונים ושיטות אלו אינם יכולים לשמש בסיס להבחנה בהבדלים הפנים-עירוניים בריכוזי המזהמים. לדעתנו,הממצאים אינם משקפים את מצב איכות האוויר במידה אשר תאפשר להבחין בין אזורים בעלי זיהום גבוה לבין אזורים בעלי זיהום נמוך בתוך מפרץ חיפה. בנוסף, בולט העדרו של מומחה בתחום איכות האוויר בכלל והערכת חשיפה בפרט בצוות המחקר".גורמי ממשל בכירים שליוו במשרדי הממשלה את הערכת תוצאות המחקר אומרים למעריב: "את הקשר בין זיהום אוויר לתחלואה לא צריך להוכיח בחיפה, אבל משניסו הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה לעשות זאת באמצעות כלים אקדמיים הם לא דאגו שהמחקר יהיה מקצועי ומקיף, נהפוך הוא. המסקנה הזאת היתה צפויה משום שמלכתחילה כבלו את ידי החוקרים, לא נתנו להם לערוך את המחקר בשיטות הקיימות שהיו מחייבות איסוף נתונים מהעבר שמשרד הבריאות יכול היה לספק בנקל, אלא חייבו אותם לבדוק את התחלואה בחיפה והקריות בהווה והלאה לטווח של חמש שנים. זאת ועוד, החוקרים הוגבלו מלכתחילה בשיטות איסוף הנתונים שלהם. בשום מקום בעולם אי אפשר לייצר כך מחקר תקף"."התערבות פוליטית בוטה"הגורמים איתם שוחחנו טוענים עוד: "משרד הבריאות היה צריך להיות הגורם המקצועי שעורך את המחקר ביחד עם האקדמיה ולא רק לפרוש עליו חסות בדיעבד, כי נתוני התחלואה הרלוונטיים נמצאים בידיו. לא בידי איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה שראשי הערים השותפים בו חרדים לתדמית עירם, או בידי המשרד להגנת הסביבה שהרגולציה שלו על המפעלים רופפת מלכתחילה ובוודאי שלא אצל המפעלים עצמם שיכולת ההשפעה שניתנה להם על השיטות בהן השתמשו החוקים ועל איסוף הנתונים היתה ביזיון". היא ממליצה לשרים להרחיב את בסיסי הנתונים של המחקר, להעמיק את שיטות השוואת נתוני התחלואה בין אזורים גיאוגרפיים בתוך מפרץ חיפה ומחוצה לו ועוד.לעומתם, ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני) מהשדולה החברתית-סביבתית, מאשימה: "משרדי הבריאות והגנת הסביבה מפקירים את תושבי מפרץ חיפה. נראה שכדאי שהמשרדים ימליצו למל"ג להשעות את הפרופסורים שכתבו את הדו"ח לאלתר ויקחו מהם את התארים וכדאי שגם יודיעו למגזין המדעי הבינלאומי שפרסם לפני כחודש חלק ממצאי המחקר שהוא יכול לפטר את הצוות המדעי שלו. הדו"ח מוכיח את הטענות שלנו - יש קשר ברור בין בז"ן, זיהום האוויר, והיקף התחלואה ומקרי הסרטן במפרץ חיפה. הדו"ח אף מוצא קשר חיובי וחזק בין היקפי הראשים ומשקל התינוקות, כך שככל שיש יותר קרבה למפעלים המזהמים כך הסכנה גוברת. אלו שמימנו את הדו"ח, בוחרים עכשיו לערוף את ראשי החוקרים שהעזו לפרסם מחקר אמיץ ומעמיק. מדובר כאן בהתערבות פוליטית בוטה, תוך כדי השמצה חסרת בסיס ותוקף, אני אמליץ לחוקרים המכובדים להגיש תביעת דיבה ולשון הרע כנגד משרדי הבריאות והגנת הסביבה".ההמלצות: להעמיק את שיטות המחקר או לבטלובפרק ההמלצות קובעת הוועדה: "עקב הבעיות המהותיות שנמצאו בהערכת התחלואה בסרטן ובאסתמה בילדים ובמתגייסים, לא ניתן להמשיך בבחינת נושאים אלו במסגרת המחקר הנוכחי. הוועדה סבורה שאם יתוקנו השיטות להערכת זיהום האוויר ויחושבו לתקופות הרלוונטיות להיריון, וכן אם יבוצע ניתוח נתונים כמקובל, ניתן יהיה ליישם את ההמלצות שניתנו לתיקון נושא הערכת מדדי גדילה בילדים".סביר להניח כי לאחר הגשת המסקנות המחקר הנוכחי יעצר משום שהוועדה ממליצה לשרים: "במתכונתו הנוכחית, אין לאשר את המשך מימון המחקר לשנה השנייה ולשנים הבאות". הועדה קוראת למימון מחקרים בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית וכן בתחום הערכת החשיפה לזיהום אוויר.משרדי הבריאות והגנת הסביבה מציינים כי הם פרסמו לאחרונה "קול קורא" למימון מחקרים אחרים באזור חיפה, אשר נבחנים כעת והם מניחים כי מחקרים אילו יתנו מענה לשאלות שהעלתה הוועדה המדעית המלווה.מעמותת אזרחים למען הסביבה בתגובה לפרסום הוועדה בנוגע למחקר האפידימיולוגי: "החלטת "הוועדה המדעית" שקוטלת את תוצאות המחקר האפידמיולוגי במפרץ חיפה היא המשך של הקו שהמדינה מובילה כבר הרבה שנים: שתיקה והכחשה שמאפשרים המשך עניינים כרגיל לבעלי ההון. עשרות מחקרים הראו בעבר את עודפי התחלואה באזור חיפה והקריות וכאשר קבוצה של חוקרים אמיצים, ממיטב החוקרים שיש, הצליחו לקשור לראשונה בין עודפי התחלואה האלה לבין הזיהום התעשייתי, המדינה מטילה ווטו על התוצאות וקוטלת אותן כלאחר יד, ואף מונעת מהם את המימון להמשך המחקר. אי אפשר להפריך תוצאות של מחקרים מדעיים באמצעות וועדות והודעות לעיתונות. אם המדינה רוצה לחלוק על תוצאות המחקר שתתכבד ותעשה זאת באמצעות מחקר מדעי מסודר מבחינה מדעית, תוצאות המחקר עומדות בעינן, כל עוד לא נסתרו על די מחקר מקביל".החוקרים: עומדים מאחורי המחקר


מצוות החוקרים נמסר בתגובה: "הדו"ח המלא בהובלת חוקרים מאונ' חיפה, נכתב על ידי טובי המומחים בארץ, בהם מומחים מאונ' חיפה, הטכניון, אונ' תל אביב ואונ' בן גוריון. הדו"ח עצמו מורכב ממחקרים שונים, שבוצעו על ידי חוקרים מאוניברסיטאות שונות, ומבוסס על מאגרי נתונים חיצוניים ממספר גורמים- משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה והצבא. למרות שמדובר בחוקרים שונים, ומחקרים שונים ומאגרי נתונים שונים, כל התוצאות הן עקביות, וקיימת התאמה גבוהה בין המחקרים השונים בכל הנוגע ל'מוקדים החמים' של התחלואה שהתגלו. זאת ועוד, מחקר, אשר מבוסס על מתודולוגיית הדו"ח, פורסם לאחרונה בכתב העת המדעי Environmental Research, שמפרסם מדי שנה רק עשרות בודדות של מחקרים הנבחנים בקפידה ונבחרים מבין מאות שמוגשים לכתב העת. עובדה זו מעידה על כך שמדובר במחקר בין המובילים בתחומו, וכי המתודולוגיה שבה השתמשו החוקרים עומדת בסטנדרטים מדעיים בין-לאומיים גבוהים. ביקורת על הדו"ח או על המתודולוגיה שלו היא דבר לגיטימי ומקובל. לנגד עינינו עומדת רק האמת המדעית והמחקרית, ואין לנו אינטרסים אחרים מלבדה".