"המפכ"ל לא התכוון לפגוע בישראלים יוצאי אתיופיה", כך נמסר בהודעת המשטרה בתגובה לסערה שעוררו דבריו של רנ"צ רוני אלשיך הערב (שלישי) לגבי האלימות המשטרתית כלפי יוצאי אתיופיה, וכי לפי מחקרים בעולם מהגרים מעורבים יותר בפשיעה ולכן טבעי יותר לחשוד בהם. בהודעת המשטרה נאמר כי מפכ"ל המשטרה התייחס בדבריו למחקרים קרימינולוגיים בדבר קהילות מהגרים בעולם. "משטרת ישראל מקדישה חשיבה מעמיקה להבנת הפער הקיים בין שוטרים לבין ישראלים יוצאי אתיופיה בישראל. מפכ"ל המשטרה הודה בגילוי לב כי לאחר בדיקה עצמית מעמיקה גילינו כי אכן ישנו שיטור יתר בכל הנוגע לממשק שבין שוטרים ליוצאי קהילת אתיופיה בישראל"."לפיכך", נאמר בהצהרה, "אנו פועלים במספר מישורים ובראשם הקמנו צוות היגוי שפועל מזה כשנה ביחד עם מנהיגים מקרב הקהילה על מנת לגבש תהליכים שיובילו להבנה טובה יותר של צורכי הקהילה ולתאום עמדות. בין היתר, אנו בוחנים תיקים שלהבנתנו הם תוצאה של שיטור יתר וככל שניתן מאפשרים לסגור תיקים באופן רטרואקטיבי וכן המשטרה מפעילה תוכנית להסברה לשוטרים בדבר רב תרבותיות על מנת לקדם את הסובלנות והטיפול הראוי בכל רבדי החברה הישראלית"."בנוסף, המשטרה ייסדה את פרויקט מיל"ה (משטרת ישראל למען הנוער) שמאפשר לנו לסייע להחזיר נוער שסטה מן המסלול בחזרה אל דרך המלך ולאפשר להם נגישות לשירות צבאי ולהתחלת חיים חלקה ללא תיקים פליליים. ביחד עם הנהגת הקהילה אנחנו ממשיכים בעשייה ממשית וערכית למען החברה הישראלית כולה."למען הסר ספק, הדברים שנאמרו על ידי המפכ"ל (ולא צוטטו במדויק בתקשורת) אין ולא הייתה בהם כל כוונה לפגוע בישראלים יוצאי אתיופיה, אלא נאמרו מתוך גילוי לב שנועד לאפשר תיקון ושיפור הממשקים בין המשטרה והשוטרים ביניהם".