גם השנה חווים תושבי גב ההר משבר מים. המועצות מנסות לתת מענה לבעיה ומחלקות שקיות ובקבוקי מים, התושבים מעריכים את המאמצים, אך דורשים פתרון לאספקת המים, בייחוד בימים חמים אלה.בשנה שעברה היה משבר דומה, שהחל שלושה שבועות מוקדם יותר ופגע ביישובים רבים, ישראליים ופלסטיניים. באיגרת שכתב אז ראש מועצת בנימין לתושבים הצמאים נכתב כי למרות התראות חוזרות ונשנות על הידלדלות המאגרים המזינים את היישובים, לא מיהרה רשות המים לקדם פתרונות כנדרש.לאחר שנתיים של מאמצים בנושא, אישרה השבוע רשות המים חיבור למוביל הארצי, שייארך כארבע שנים. בינתיים, הגיעו אתמול ליישוב קדומים מכליות לחלוקת מים. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ביקש מתושבי המועצה להימנע מצריכת מים לא הכרחית, הכוללת כביסה, השקיית גינות ובריכות ילדים. לדבריו, "אי אפשר להשלים עם כך שמאות משפחות שוב מוצאות עצמן הקיץ שותות מים מבקבוקים וממכליות המובילות מים במעלה ההר, ממש כאילו חזרנו לראשית ימי המדינה".