לאחר שבשבוע שעבר פורסם ב"מעריב אונליין" כי סטודנטים להנדסאות טוענים שהבחינות במועדי הקיץ של המכון להכשרה בטכנולוגיה (מה"ט) היו מרובות טעויות בנוסח השאלות, היום (ראשון) נשלח מכתב על ידי מ"מ מנהל מה"ט למנהלי המכללות ובתי הספר להנדסאים ובו נכתב כי הם מודעים לבעיות שהתגלו בבחינות ובודקים איך יינתנו הציונים."בחינות הגמר הממלכתיות להנדסאים וטכנאים מוסמכים במועד א' קיץ 2017 התאפיינו בתקלות רבות שנבעו בעיקר מהעובדה כי חברה חדשה זכתה במכרז לכתיבת הבחינות למה"ט. מסיבות שונות, התעכב הליך בחירת הזוכה במכרז ונכנסנו ללוח זמנים צפוף מאוד, דבר אשר פגע בהליך כתיבת הבחינות ויצר מצב בו לא בוצעו כל הבקרות הנדרשות להכנתן של בחינות ממלכתיות, האמורות לבחון את ידיעותיו של הסטודנט ורמת הכשרתו לדרישות שוק העבודה במשק", נכתב במכתב."ננקוט בכל האמצעים שביכולתנו למנוע פגיעה בסטודנטים"


עוד נכתב כי "עמדה בפנינו האפשרות של ביטול מועד הבחינות או דחייה שלו במספר חודשים - דבר שלהערכתנו היה פוגע פגיעה גדולה יותר בסטודנטים, ולפיכך העדפנו לא לבטל את מועד הבחינות ולנסות לקיימו בצורה הטובה ביותר בהתחשב בנסיבות הנ"ל. אנו מודעים לעובדה כי התקלות הללו גרמו להסחת דעת בזמן הבחינה, ופגעו ביכולת של סטודנטים רבים להביא לידי ביטוי את ידיעותיהם". לגבי ציוני הסטודנטים נכתב כי "ניתנה הנחיה גורפת לבודקי הבחינות להתחשב בסטודנטים, במתח ובלחץ הרב שנוצר בזמן הבחינה בעקבות התקלות הללו. ציוני הבחינות ייבדקו ביחס לממוצע שנים קודמות וננקוט בכל האמצעים שביכולתנו למנוע פגיעה בסטודנטים ולשקף נכונה את רמת הידע שלהם".אלירן בוזגלו, סטודנט שנה ג' במכללת כנרת, שניגש לבחינה במקצוע "מערכות הספק ומתקני חשמל" ונתקל בה בטעויות רבות, התייחס למכתב ואמר ל"מעריב אונליין" כי הוא שמח שבמה"ט הודו שטעו אך הוא עדיין חושש מהציון שיקבל, גם אם הבודקים יתחשבו בנסיבות: "אנחנו שמחים ולא שמחים מהמכתב, הם מודים שיש טעויות ואומרים שיבואו לקראת אלה שנבחנו אבל אנחנו מקווים שיתחשבו בכך במידה גדולה. אני ניגשתי עם מגן של 90 לבחינה וחישבתי את הנקודות שאני יכול לקבל ולא הגעתי אפילו ל-50. מתוך שמונה שאלות, שבע כמעט לא היו פתירות"."התחום חייב לעבור רפורמה"


בוזגלו כועס שבמה"ט ידעו שהמבחנים לא עברו את כל הבדיקות הנדרשות מראש: "זה מעיד על חוסר המקצועיות והזלזול כלפי הסטודנטים. גם בידיעה שהמבחן עצמו לא היה מוכן עדיין לא בוצעו כל הבקרות ועדיין הוחלט להגיש אותו". עוד אומר בוזגלו כי השבוע אמורים להימסר הציונים של הבחינות הראשונות במועד הקיץ ואז הם ידעו עד כמה במה"ט התחשבו בהם ויחליטו אם יש צורך לנקוט בצעדים נוספים. בוזגלו מדגיש כי "הגוף הזה חייב לעבור רפורמה, הוא עדיין תקוע אחורה בזמן".רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, התייחס למכתב של מה"ט ואמר כי "לטעמנו 'התחשבות' זו הגדרה רחבה מדי, שכן לסטודנטים נגרמה פגיעה של ממש במהלך הבחינות, וזכותם לקבל התאמות מחייבות יותר. כמו כן, אנחנו חוזרים ואומרים, כל תחום ההשכלה הטכנולוגית בישראל חייב לעבור רפורמה מקיפה, אותה אנו דורשים כבר מספר שנים ויפה שעה אחת קודם, אחרת נראה מקרים הזויים שכאלה חוזרים על עצמם שוב ושוב".