פרשת רצח הילדה תאיר ראדה ממשיכה, גם 11 שנים לאחר המקרה, לייצר סיפורים מטלטלים. אילנה ראדה, אמה של תאיר, שלא הפסיקה מאז הרצח, בו  לנסות לחקור את פרטיו, חשפה הלילה (רביעי) בפוסט בדף הפייסבוק שלה ממצאים חדשים המעלים תהיות על תפקוד המשטרה בתיק.
ראדה סיפרה כי מעיון בתדפיסי השיחות מההעתקים של המחשב והטלפון שקיבלה עלו ממצאים מדהימים. "למחרת הרצח, ביום 07/12/06, מתקשר חוקר משטרה מהטלפון של תאיר למשיבון ועושה כך פעמיים נוספות ביום 10/12/06. סה"כ מאזינה המשטרה למשיבון כעשר דקות. לכך יש להוסיף שתי שיחות נוספות למשיבון שבוצעו ביום הרצח, לאחר שנמצאה גופתה של תאיר. האחת, שמבצע השוטר יוסי לוי למשך 59 שניות ומיד אחר כך שוטר נוסף שמתקשר למשך 3 שניות נוספות", אמרה.
"כאן המקום להדגיש כי במעמד העתקת המחשב חזר מומחה המחשבים של המשטרה על כך שהדלקת המכשיר יש בה פוטנציאל להביא להרס הראיה. כלומר, כאשר הוא מקבל לידיו מחשב לבדיקה אסור לו בשום אופן להדליק אותו. כל שעליו לעשות הוא להתחבר אליו עם המכשור המשטרתי ולהעתיק את תוכן המכשיר. גם בעניין הטלפון ההוראות הן קשיחות: מפעילים את המכשיר, אך אסור לבצע בו כל פעולה, למעט התחברות אליו עם מכשור מתאים והעתקת החומרים המצויים בו. והנה, כאן אנו רואים, כי חוקרי המשטרה מגדילים לעשות ומבצעים שלוש שיחות למשיבון מהטלפון של תאיר".


אמה של תאיר תקפה את התנהלות השוטרים בעקבות הממצאים שחשפה. "לאיזה תוכן האזינו חוקרי המשטרה במשך 11 דקות תמימות? מי השאיר לתאיר הודעת קוליות ומה נאמר בהן? האם ההודעות האלה הוקלטו או תומללו?".

שיחות שקיימו חוקרי המשטרה למשיבון של תאיר ראדה
ראדה סיפרה כי מצאה שצעיר הדאיג את תאיר זמן קצר לפני הרצח, אך נעדר מחומרי החקירה. "גם בקבצי האי.סי.קיו, שהועתקו מהמחשב מצאתי כי ישנן הודעות, שנפקדו מחומרי החקירה המשטרתיים, למרות חובתה של המשטרה לעבור על ההודעות ולתעד אותן במסגרת חקירת הרצח. לדוגמה, תאיר כותבת על בחור בן 18 שהתקשר אליה ומנסה להתחיל איתה. תאיר, מעט לחוצה, מנסה לברר עם אחד מחבריה מי מסר לו את מספר הטלפון שלה ונענית כי לא הוא זה שמסר את המספר. מיהו אותו בחור? לא נבדק. האם זהו אותו בחור שהמשטרה עקבה אחר דברים שכתב בפורום אינטרנטי ארבעה ימים לאחר הרצח? בחומר החקירה אין כל אזכור לחקירה שלו או לכך שהמשטרה הגיעה אליו ובדקה מדוע כתב מה שכתב".
"תשובה לשאלה מיהו אותו בחור מסתורי בן 18 הייתה יכולה לקבל מענה פשוט אם היה קיים בחומר החקירה תיעוד של השיחות הנכנסות, שהמשטרה קיבלה לרשותה. אולם תיעוד כזה בתאריכים הרלוונטיים נפקד משום מה מהחומרים כפי שניתן לראות במסמך ת-490 עליו מדברת הפרקליטות בתגובתה", הוסיפה.