רחפן חדר הלילה (רביעי) לשטח האווירי בנתב"ג וגרם לסגירת השדה לנחיתות והמראות למשך רבע שעה. ברשות שדות התעופה מסרו כי מיד עם זיהויו נעשה מאמץ על ידי המשטרה וצוותי הביטחון לאתר את מפעיל הרחפן. הודעה הועברה לחוקר הראשי במשרד התחבורה ולרשות התעופה האזרחית.מאות אנשים שעמדו לצאת לטיסות עוכבו ובעקבות כך גם טיסות ההמשך. לאחר חצי שעה שבו הטיסות לסדרן אך בעקבות השיבושים היו כאלה שפספסו גם את טיסות ההמשך. עוד מסרו ברשות שדות התעופה, כי תופעת הרחפנים במרחב האווירי של נמל התעופה מהווה סכנה למטוסים ולבטיחות התנועה האווירית.
בדוח ביקורת מיוחד שפרסם מבקר המדינה יוסף שפירא בחודש שעבר על ההיערכות הלאומית להגנה מפני הרחפנים, הוא התריע מפני הסכנה. "על צה"ל להשלים בהקדם את עבודת המטה הפנימית שלו, כדי להגנה מפני איום הרחפנים שמקורם מחוץ לשטח המדינה, תוך הקפדה על תיאום עם יתר הגופים הרלוונטיים ובשיתוף עימם", המליץ שפירא לנוכח ממצאי הדוח. שפירא סבור עוד שגם יש לגבש מענה לאיום הרחפנים שמקורם בתוך המדינה. "בכך גם יימנעו, ככל האפשר, כפל מאמצים, כפל תקציבים וחריגה מלוחות הזמנים המתוכננים בתחומים שבהם קיימת חפיפה בין הגופים הביטחוניים", הוא הסביר.

דוח הביקורת מתריע שבשנים האחרונות חלה האצה משמעותית בפיתוח ובייצור של רחפנים בעולם. "הוזלת מחירם, פשטות הפעלתם, שיפור יכולותיהם וזמינות ערוצי הרכש שלהם הביאו להרחבת השימוש ברחפנים הן לצרכים אזרחיים והן לצרכים ביטחוניים", הוא ציין.
על פי הערכות רשות התעופה האזרחית, בשנת 2017 התקרב מספר הרחפנים בישראל לכ-20 אלף. "השיפור ביכולות הרחפנים והשימוש הגובר בהם מעידים על גידול בפוטנציאל האיום הנובע מהם, בהיבטים הביטחוניים, הפליליים והבטיחותיים – הן מרחפנים שמקורם בשטח המדינה והן מרחפנים החודרים אליה מבחוץ", מתריע עוד שפירא ומזכיר שכבר בשנת 2015, לנוכח התגברות איום הרחפנים, החל המטה ללוחמה בטרור להוביל עבודת מטה בין משרדית להתמודדות מול האיום.