במכתב נדיר שכתב ושלח ראש הממשלה הראשון, דוד בן־גוריון, כחמישה שבועות לפני ההכרזה על הקמת המדינה, הוא דרש לשלב נשים בממשלה. כך חושף ארכיון צה"ל במשרד הביטחון בפרסמו את המכתב לרגל יום האישה הבינלאומי שיחול מחר.
 
בן־גוריון כתב את המכתב ב־29 במרץ 1948 בתגובה לפנייה אליו, והוא מיען אותו למועצת הפועלות, להסתדרות הנשים הציוניות ויצ"ו, לנשות מזרחי "אמן", להתאחדות נשים לשוויון זכויות, לארגון הפועלות של הפועל המזרחי, להסתדרות נשי "הדסה" ולהסתדרות העולמית של נשים ציוניות - ויצ"ו העולמית. במכתב, שנכתב בדיוק לפני 70 שנה, מבהיר בן־גוריון את דעותיו בנוגע לחשיבות נשים בממשלת ישראל ומסביר מדוע חובתנו לכלול נשים בממשלה. "אני חושב מינוי אישה לממשלה לזכות גדולה (וזאת אומרת גם חובה) לישוב", מציין ראש הממשלה הראשון.
 

בהמשך המכתב מסביר בן־גוריון: "לי נראה הדבר כחובת כבוד, לא רק כלפי אמותינו, אחיותינו, נשינו ובנותינו, הנושאות בעול שווה אותנו לבניין הישוב ועיצוב דמותו, אלא גם כלפי העולם הרחב וכלפי שכנינו. שיתוף אישה בממשלה יש בו משום דגל - דגל חרות האדם ושוויונו". 

דוד בן גוריון. צילום: פריץ כהן, לע"מדוד בן גוריון. צילום: פריץ כהן, לע"מ