בית משפט השלום בתל אביב אישר בסוף השבוע שעבר לעד המדינה השני בפרשת בזק, ניר חפץ, לצאת מהארץ לקוסטה ריקה שבמרכז אמריקה, למשך שבועיים, וזאת לאור בקשתו, כפי שהובאה על ידי פרקליטו אילן סופר. חפץ ביקש אישור יציאה מהארץ ובית המשפט נעתר לבקשה, שגם המשטרה לא התנגדה לה. כאמור, על פי המוסכם יצא חפץ מהארץ לחופשה, שלאחריה יחזור ויפקיד את דרכונו עד סיום עדותו לבית המשפט.

כזכור, חפץ חיזק בעדותו בתיק בזק את הדברים של מנכ"ל וואלה אילן ישועה, לפיהם הוא העביר הנחיות ובקשות לעורך האתר ולבני הזוג אלוביץ', על מנת שידאגו לסיקור אוהד לבני הזוג נתניהו, כל זאת בתמורה למיזוג בזק והטבות נוספות הנאמד בכדי מיליארד שקלים כביכול.

עוד נודע, כי חפץ סיים את עדותו בכל הקשור לפרשת בזק כשהוא מעשיר את החוקרים בהקלטות ובראיות נוספות. בהמשך הוא העיד גם בפרשות 1,000, היא פרשת המתנות, ו-2,000, שהנה פרשת ההקלטות בין נוני מוזס בעלי ידיעות אחרונות לראש הממשלה.