"גם בסניפים וגם במוקד הטלפוני נמצאו ליקויים רבים בשירות בנק הדואר ללקוחותיו - איכותו, זמינותו ומהירותו", קובע מבקר המדינה יוסף שפירא בדו"ח הביקורת על בנק הדואר, בו הוא ממליץ לשקול את הפיכתו לבנק חברתי. "יש לקדם ולשפר את איכות השירות הניתן ללקוחות בנק הדואר בסניפים ובמוקד הטלפוני ולמנוע את הטרחתם של הלקוחות", ממליץ שפירא לנוכח ממצאי הדו"ח.שפירא מתריע, כי לנוכח ההגדלה הצפויה של מגוון השירותים הפיננסיים שתספק, על חברת בנק הדואר לחזק את יכולותיה בתחום מערכות המידע ולהחיש את תיקון הליקויים שנמצאו בהיערכותה המחשבית לשעת חירום.
 
"נוכח הדרישה הגוברת להקמת בנק חברתי, על הממשלה לבחון ולהחליט אם האינטרס הציבורי מחייב הקמתו של בנק כזה, שיגביר את נגישותם של השירותים הכספיים ואוכלוסיות מוחלשות, ועליה להגדיר את מה שמצופה מבנק זה, לרבות הפוטנציאל להסבתו של בנק הדואר לבנק חברתי", מציין שפירא.

מבקר המדינה דורש ממשרדי התקשורת והאוצר להסדיר את מעמדו של בנק הדואר.

"עליהם לעשות זאת באמצעות יישומו של תיקון 11 לחוק הדואר, הקובע שורה של הוראות להתנהלותו של בנק הדואר בנפרד מחברת הדואר ותוך הסדרת סוגיות ההון העצמי", הוא קובע – "יש לאפשר את חיזוק הממשל התאגידי בבנק הדואר ולהגדיל את מגוון השירותים הפיננסיים שיספק לציבור. לחברת בנק הדואר יש פוטנציאל התפתחות רב", מציין עוד שפירא בסיכום דו"ח הביקורת וסבור שהאינטרס הציבורי מחייב את המדינה למקסם את התמורה שתקבל בעת הליך הפרטה.
 
"על הגורמים הרלוונטיים, משרדי האוצר והתקשורת, רשות החברות וחברת הדואר לפעול במרץ ובנחישות לחיזוק הפוטנציאל הגלום בחברת הדואר ולהעלות את ערכה טרם ההפרטה".