כשנה חלפה מהרגע בו חטיבת בני המושבים, שפעלה תחת תנועת הנוער העובד והלומד במשך עשרות שנים, הודיעה כי בכוונתה לפרוש מחסות הנוע"ל ולפעול כתנועה עצמאית. במשך השנה שחלפה נעשו ניסיונות לשוב לנוע"ל בעיקר בגלל שיקולים כספיים שנבעו מכך שכתנועה חדשה הם אינם יוכלו לקבל תקציב בשנים הראשונות, אך לבסוף, ולמרות החלטת ההנהלה שהצביעה בעד מהלך החזרה, חל פיצול בין ישובים שבחרו לפעול בבני המושבים כחלק מהנוע"ל כפי שהיה עד כה, ליישובים שבחרו לעבור לדרך עצמאית תחת ארגון השומר החדש.

כעת, מתברר כי הפרשה רחוקה מלהסתיים ואתמול (רביעי) הוגש לבית הדין האזורי לעבודה בת"א, כתב תביעה ע"י תנועת הנוע"ל המיוצגת ע"י משרד עו"ד ארנה לין ושות', נגד 21 מעובדיה לשעבר שכיהנו בתפקידים בכירים בחטיבת בני המושבים, בראשם שירי ארדיטי נחום, מי שהייתה מזכ"לית תנועת בני המושבים וכיום משמשת כמזכ"לית התנועה החדשה שהוקמה. בכתב התביעה דרישה לתשלום של מיליון שקלים, בטענה כי בין היתר, עם סיום העסקתם הם השאירו בידיהם רכוש ומידע השייכים לנוע"ל על מנת לפגוע בפעילות התנועה ולקדם את פעילות תנועת הנוער שהקימו - ששמה הזמני "התנועה החדשה".

כתב התביעה מגולל טענות רבות, בהן מואשמים הנתבעים "בהחזקת מידע ורכוש, הפרת הסכם הפשרה ושימוש בדף פייסבוק השייך לנוע"ל על מנת להסית כנגד הנוע"ל וסירוב להשיב לידי הנוע"ל את זכויות הבעלות של דף הפייסבוק".

תנועת בני המושבים, ארכיון. הסערה בעקבות הפיצול עדיין נמשכת. צילום: מתן רצביתנועת בני המושבים, ארכיון. הסערה בעקבות הפיצול עדיין נמשכת. צילום: מתן רצבי

לפי כתב התביעה, לאחר סיום העסקתם, הנתבעים נדרשו להחזיר מכשירי טלפון נייד ששימשו לצרכי עבודתם, אך לא כולם החזירו את המכשירים המקוריים אותם קיבלו. כמו כן, לא הוחזרו מחשבים שקיבלו או הוחזרו ללא הדיסק הקשיח המקורי וכך העלימו לכאורה מידע מהנוע"ל.

עוד נכתב כי "הנתבעים ניהלו קמפיין תקשורתי-תעמולתי על מנת להטמיע בקרב החניכים, המדריכים וההורים את הטענות הפיקטיביות שהומצאו כנגד הנוע"ל - מעסיקתם של הנתבעים באותו הזמן. המסר שהנתבעים העבירו היה שתנועת הנוע"ל גנבה, כביכול, מיליוני שקלים מחטיבת בני המושבים וכי מוכרחים לנתק את הקשר עמה".

בנוע"ל טוענים כי כתב התביעה מגולל את פרטי ניסיון ההשתלטות של השומר החדש על חטיבת בני המושבים בנוער העובד והלומד וכי קבוצת העובדים הנתבעים, גנבה מידע והעבירה אותו לשומר החדש בניגוד להנחיות בית הדין ותוך הפרת הסכמי עבודתם.

"הנתבעים פעלו עוד בהיותם עובדים של הנוע"ל, וביתר שאת לאחר סיום העסקתם ולאחר חתימת הסכם הפשרה, כנגד מעסיקתם לשעבר בשלל דרכים", נכתב בכתב התביעה. "מטרתם הייתה לקרוע את פעילות החטיבה מהנוע"ל ולהקים מסגרת פעילות מתחרה. לשם כך לא בחלו באמצעים ורקמו תוכנית מפורטת שכללה הטמעת שקרים והסתת חניכים, מדריכים והורים כנגד הנוע"ל".

ממשרד עו"ד ארליך רוזן סולומונוביץ המייצג את הנתבעים לא התקבלה עד למועד זה התייחסות.

מארגון השומר החדש תחתיו פועלת כיום "התנועה החדשה" שחלק מהנתבעים עובדים בה, בחרו לא להתייחס לדברים.