בפתחה של 2020 אוכלוסיית ישראל נמדדת ב-9.136 מיליון תושבים, כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה נתונים לקראת השנה האזרחית החדשה. מהנתונים עולה כי 6.72 מיליון הם יהודים (74.1 אחוזים מכלל האוכלוסייה), 1.916 ערבים (21 אחוזים) ו-448 אלף מוגדרים כאחרים (4.9 אחוזים).

במהלך שנת 2019 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-169 אלף נפשות (1.9 אחוזים) - 78 אחוזים כתוצאה מריבוי טבעי ו-22 כתוצאה ממאזן ההגירה. במהלך השנה נולדו כ-177 אלף תינוקות בישראל (74 אחוזים לאימהות יהודיות, 23.2 אחוזים לערביות ו-2.8 למוגדרים כאחרים), ועלו ארצה כ-34 אלף עולים. עוד עולה מהנתונים כי באוכלוסייה היהודית 86 אחוזים מהגידול נבע מגידול טבעי, באוכלוסייה הערבית 94 אחוזים, ובאוכלוסיית האחרים 14 אחוזים. 
ב-2019 הגיעו בנוסף ל-34 אלף העולים כ-9,000 עולים אחרים, בהם אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה. מהאוכלוסייה בישראל נגרעו במהלך השנה כ-45 אלף נפטרים, וכ-6,000 אשר שהו בחו"ל יותר משנה. המדינות העיקריות מהן הגיעו העולים השנה היו רוסיה (46.6 אחוזים), אוקראינה (18.8 אחוזים), ארה"ב (7.7 אחוזים) וצרפת (6.9 אחוזים). רוב העולים (כ-27.1 אלף) הגיעו מאירופה והיוו 80.8 אחוזים מכלל העולים, בעוד שכ-4,600 הגיעו מאמריקה ואוקיאניה (13.7 אחוזים), כ-1400 מאסיה (4.1 אחוזים) וכ-500 בלבד מאפריקה (1.4 אחוזים).