מספר האנשים המוכרים על ידי הרשות לניצולי שואה עמד בסוף שנת 2019 על 193,800, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה היום (רביעי) נתונים לרגל יום השואה הבינלאומי שיצויין בשבוע הבא. עוד עולה מן הנתונים, כי כל ניצולי השואה הם מבוגרים בני 74 ומעלה, ומתוכם 15 אחוזים מעל גיל 90.

פרט נוסף שנמסר, הוא שהנשים מהוות 60 אחוזים מהניצולים, בעוד שהגברים מהווים 40 אחוזים וכי חלקן של הנשים גדל עם העלייה בגיל.

מנתוני הלמ"ס עלה עוד כי 64 אחוזים מניצולי השואה הם ילידי אירופה, 11 אחוזים הם ילידי עיראק שנחשפו לאירועי הפרעות ביוני 1941, 16 אחוז הם ילידי מרוקו וכשני אחוזים הנם ילידי אלג'יריה, שחוו הגבלות בנושאים שונים בתקופת משטר וישי.

עוד נחשף, כי כ-37 אחוז מניצולי השואה עלו לישראל עד שנת 1951 בגל העלייה הראשון שלאחר הקמת המדינה, וכי יותר משליש עלו בגל העלייה האחרון של שנות ה-90, רובם מחבר המדינות.

הגיל החציוני של גברים ניצולי שואה עמד על 82.7 שנים ואילו של הנשים היה גבוה יותר - 83.3 שנים. עוד עולה מהנתונים, כי כשליש מהניצולים נולדו בתקופת מלחמת העולם השנייה, בין השנים 1945-1939 והם בני 80-74 . כחצי מסך כל הניצולים הם בני 89-81 וכ-15 אחוזים מעל גיל 90.

ניצול שואה. צילום: רויטרסניצול שואה. צילום: רויטרס

כ-700 מניצולי השואה שחיו בישראל בסוף 2019 הגיעו לגיל 100 ומעלה, וחלקם מכלל ניצולי השואה עומד על 0.4 אחוזים, לעומת 0.8 אחוזים בקרב ילידי חו"ל שגילם 100 ומעלה.

בקרב ניצולי השואה שליש מבני 100 ומעלה הם גברים ושני שליש הם נשים, לעומת פער קטן יותר בקרב ילידי חו"ל. כמו כן, 46 אחוז הם גברים ו-54 אחוזים הם נשים.

באשר לשיעור הנשואים, זה האחרון גבוה משיעור הנשואות, ואילו שיעור האלמנות גבוה משיעור האלמנים. עוד עולה מהנתונים, כי 69 אחוזים מהניצולים היו נשואים ב-2019, לעומת 26.5 אחוזים מהניצולות. כ-21 אחוזים היו אלמנים לעומת 79 אחוזים שהיו האלמנות.

נתוני הלמ"ס אף חשפו כי בכ-24 אלף משפחות שני בני הזוג מוכרים כניצולי שואה. מהפילוח של ארץ לידת הניצולים עלה כי 64 אחוז נולדו במדינות אירופה, לפ הפילוח הבא: חבר המדינות 36 אחוזים, רומניה 12 אחוזים, פולין 6 אחוזים, בולגריה 3 אחוזים, גרמניה ואוסטריה שני אחוזים, הונגריה 1.5 אחוזים ושאר מדינות אירופה 4 אחוזים.

כ-95 אחוז מהניצולים מתגוררים ביישובים עירוניים והשאר בכפריים. כ-43 אחוז מהניצולים המתגוררים ביישובים העירוניים גרים בערים המונות יותר מ-200,000, מחציתם בשלוש הערים הגדולות כאשר כ-13,600 חיפה, 11,900 בירושלים ו-10,700 בתל אביב.

כמו כן, בערים המונות בין 50,000 ל-199,999 תושבים חיים כשליש מהניצולים, ואילו השאר חיים ביישובים עירוניים קטנים יותר.