22% מבני ה-20 ומעלה חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט, כך עולה מסיכום נתוני סקר על תחושת הביטחון האישי בשנת 2019, שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בסקר גם בולט הפער בין תחושת הביטחון האישי בקרב יהודים וערבים. 20.1% מהערבים ציינו, כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים, לעומת 8.1% בקרב היהודים.

85.7% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ציינו שהם חשים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה ו-91.5% אמרו שהם חשים בטוחים באופן כללי באזור המגורים.

לעומתם, 10.3% אמרו שהם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים וכאמור, בקרב הערבים השיעור היה גבוה פי 2.5.

שיעור היהודים והאחרים שדיווחו על תחושת ביטחון באופן כללי באזור המגורים עמד על 92.65%, לעומת 86.3% בקרב הערבים.

גם שיעור היהודים והאחרים, אשר דיווחו שחשו ביטחון ללכת לבד בשעות החשכה באזור המגורים, היה גבוה משיעור הערבים (86.7% לעומת 81.1% בהתאמה).

לעומת זאת, 23.5% מהיהודים ואחרים ציינו שהם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 15.6% מהערבים.

בלמ"ס ציינו עוד, כי נמצא פער גדול בין תחושת הביטחון האישי ללכת לבד בשעות החשיכה של נשים שנפגעו מעבירה נגד הפרט ב-12 החודשים שקדמו לסקר (71.3%), לבין נשים שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (80.5%).

גם בקרב גברים שנפגעו מעבירה נגד הפרט, שיעור המדווחים על תחושת ביטחון אישי באופן כללי באזור המגורים היה נמוך יותר מהשיעור בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (82.4% לעומת 92.6% בהתאמה).

נשים חשות בטוחות פחות מהגברים, הן בקרב אלו שנפגעו מעבירה והן בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה – כאשר 71.3% מנפגעות העבירה חשו ביטחון ללכת לבד בשעות החשכה, לעומת 80.5% מאלו שלא נפגעו מעבירה.

מפילוח לפי מחוזות עולה, כי השיעור הגבוה ביותר של המדווחים על שינוי לטובה בתחושת הביטחון היה במחוז הצפון – 12.3% ולעומת זאת, מחוז תל אביב היה היחיד שבו שיעור המדווחים על שינוי לרעה בתחושת הביטחון רשם עלייה – 7.1%, בעוד ששיעור המדווחים על שינוי לטובה עמד על 4.7%.

בלמ"ס ציינו עוד, כי במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, נפגעו 4.4% מבני 20 ומעלה מעבירה מקוונת – השיעור הגבוה מבין כלל העבירות שבסקר. כ- 60.8% דיווחו שהם חוששים להיפגע מעבירה דומה, לעומת 20.3% שלא נפגעו.

בקרב גברים שנפגעו מעבירה מקוונת נגד הפרט, שיעור החוששים להיפגע מעבירה דומה עמד על 58.8%, לעומת 19.2% מאלו שלא נפגעו. בקרב נשים שנפגעו מעבירה מקוונת, שיעור החששות להיפגע עמד על 63.2% לעומת 21.4% מאלו שלא נפגעו.