מדינת ישראל מסרבת לשלם לקשישה בת 90 דמי גמלת "אלמנת נכה", בסך מצטבר של כ-30 אלף שקלים, וזאת כיוון שהקשישה לא הגישה את מסמכי הזכאות בזמן. הבעיה היא, שהקשישה כלל לא ידעה כי היא זכאית לקצבה ולכן הבקשה התעכבה. לטענת הקליניקה לזכויות ניצולי שואה ואנשים בזקנה באוניברסיטת תל אביב ולמרבה האבסורד, דווקא הרשות לזכויות ניצולי שואה היא זו שפוגעת בזכויות הקשישה ומסרבת לשלם לה את יתרת הקצבה. 

הסיפור הקפקאי התחיל באפריל 2018, אז מדינת ישראל הוסיפה תיקון לחוק שנועד למנוע אפליה בין אלמנות ותיקות לאלמנות חדשות. משום מה, מוסדות המדינה כנראה סברו שקשישות בנות 90 עוקבות באופן הדוק אחרי כל עדכון בספר החוקים של מדינת ישראל ולא טרחו לעדכן את אוכלוסיית היעד בתיקון. 

כעבור כשנה ושלושה חודשים, בנה של הקשישה שמע באורח מקרי על התיקון בחוק ומיד הגיש עבור אמו את המסמכים לקבלת הקצבה בסך כ-2,000 שקלים בחודש. כיוון שהאם בת ה- 90 עומדת בכל הקריטריונים, הקצבה אושרה לתשלום מידי החל מהראשון באוגוסט 2019, מועד הגשת הבקשה. אולם כאשר הבן ואמו פנו לרשויות בבקשה לתשלום זכאות רטרואקטיבית עבור 16 החודשים הקודמים, על סך של כ-30 אלף שקלים, נאמר שכיוון שהם לא פנו בזמן, הם לא זכאים לתשלום.

בקליניקה לזכויות ניצולי שואה ואנשים בזקנה מאוניברסיטת תל אביב החליטו להיאבק על הנושא. במכתב שהפנתה נציגת הקליניקה עו"ד ליעד סטרולוב לרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר, הסבירה כי מפאת גילה ומתוקף היותה אלמנה מאז 1990 לא עסקה ולא יכולה הייתה לדעת כלל על השינוי המדובר, אולם ההסברים לא הועילו והתגמול לא ניתן רטרואקטיבית.

אוניברסיטת תל אביב (צילום: דוברות אוניברסיטת תל אביב)אוניברסיטת תל אביב (צילום: דוברות אוניברסיטת תל אביב)

נציגת הקליניקה, עו"ד סטרולוב מסרה: "מטרת החקיקה החדשה בנושא האלמנות היא צמצום ההפליה בין האלמנות החדשות לאלמנות הוותיקות, לשפר את מצבן של הוותיקות ולאפשר להן סיוע כאן ועכשיו, לאור העובדה כי מספרן הולך ומצטמצם. למרבה האבסורד, דווקא מי שרוצה להעניק, הוא זה שמונע את הזכאות ומייצר את האבסורד. כאלמנה ותיקה היא סיימה כבר בשנות ה-90 לברר מהן הזכויות הנלוות לסטטוס אישי חדש זה וחיה איתו עשרות שנים. אין זה סביר להניח כי אלמנה ותיקה תעסוק באופן שוטף ויומיומי, בבירור אודות זכאויות חדשות שייתכן ונולדות לה, כפי שנוהגות לעשות אלמנות טריות הנמצאות בעיצומו של הליך מיצוי זכויות עקב עדכון הסטטוס האישי-משפטי".

תגובת הרשות לניצולי שואה במשרד לשוויון חברתי: "בהתאם לחוק, בני זוג של ניצולי שואה שהלכו לעולמם, והוכרו בחייהם כזכאים על ידי הרשות, זכאים לקצבה חודשית בסך 2,000 שקלים, החל ממועד הגשת הבקשה. גב' לוין הגישה בקשה לרשות בחודש אוגוסט 2019, ובהתאם לכך זכאית לקצבה חודשית החל ממועד זה. יצוין כי בנוסף, קיבלה גב' לוין מהרשות מענקים כספיים עבור תקופה מוקדמת יותר (ינואר 2017 עד מרץ 2018), וזאת באופן מיטיב, שכן הסדר המענקים כבר אינו קיים בחוק, אך היה קיים בתקופה הנ"ל, ועל אף שגב' לוין לא פנתה באותה התקופה".