בדרך לשינוי במפת התעופה בישראל: חברת אל על הודיע היום לבורסה כי היא החלה במגעים עם חברת ארקיע נתיבי אוויר ושרותי תעופה בע"מ ("ארקיע") לבחינה עסקה, בה היא תרכוש את מניות ארקיע בתמורה להקצאת ניירות ערך של החברה למעלי מניות ארקיע.

ארקיע (צילום: ניר קיפניס)ארקיע (צילום: ניר קיפניס)

עוד מסרה החברה כי "לתאריך דוח זה, לא נחתם בין הצדדים מזכר הבנות ו/או הסכם מחייב והמו"מ נמצא בתחילתו. אין כל וודאות כי העסקה הפוטנציאלית תתגבש וכי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, וככל שייחתם הסכם מחייב, אין כל וודאות שיתקבלו כל האישורים הנדרשים על-פי דין להשלמת העסקה הפוטנציאלית"

ההודעה מגיע על רקע הקשיים הכלכליים אליהם נכנסה אל על בעקבות משבר הקורונה, כאשר בחודש אוגוסט האחרון הודיע יו"ר ועד העובדים, שרון בן יצחק, כי מאז פרוץ משבר הקורונה פוטרו כ-2,000 מתוך כ-6,200 העובדים של החברה.