ברקע סערת הנטיעות בנגב: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (חמישי) נתונים עדכניים על שטחים של מטעים חדשים לרגל ט"ו בשבט. לפי נתוני הלמ"ס שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת תשפ"א הסתכם ב-43,740 דונם, לעומת 45,031 דונם בשנה שקדמה לכך.

כמו כן, שטח הנטיעות החדשות של עצי יער בשנת תשפ"א הסתכם ב-8,082 דונם לעומת 6,650 דונם בשנת תש"ף. תפוקת פרי ההדר בשנה זו הייתה 32.2% מכלל תפוקת המטעים, כ-397 אלף טונות, ירידה של 14.1% משנה קודם לכן. בסך תפוקת המטעים חלה ירידה של 2.4% לעומת השנה הקודמת, בעיקר עכב ירידה ביצוא.

בתוך כך, בשנת תשפ"א הייתה ירידה של 2.9% בסך שטחי הנטיעות החדשות. נטיעות הזיתים עלו ב-20%, נטיעות פרי ההדר עלו ב-19%, נטיעות הענבים עלו ב-9.7% ונטיעות האבוקדו עלו ב-6.8%. לעומת זאת, נטיעות השקדים ירדו ב-14.8% ונטיעות האפרסקים והנקטרינות ירדו ב-9%. יודגש כי נתוני הנטיעות החדשות בתשפ"א הם חלקיים וצפויים להתעדכן.

בהיבט של נטיעות יער, מנתוני קק"ל עולה כי שטחם הסתכם ב-8,082 דונם, לעומת 6,650 דונם בשנה הקודמת. מתוך סך הנטיעות בשנת תשפ"א, 3,003 דונם ניטעו בשטחים חדשים ו-5,079 דונם ניטעו כשטחי חידוש יער.