עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח מגיב היום (ראשון) להחלטה לתת לוועדת הבדיקה של פרשת פגסוס סמכויות לחקור גם שימוש ברוגלות בתיקים שמתנהלים בבית המשפט.

ברגע האחרון: זה השינוי בסמכויות הוועדה לחקירת פרשת פגסוס
"תחריד את מערכת המשפט": בקואליציה תומכים בהקמת בהקמת ועדת פגסוס

לדברי גן-מור, "המנדט של הוועדה הוא לחקור את השימוש ברוגלות בעבר, דבר שכבר נבדק, שעה שהשאלה המרכזית היא עצם השימוש ברוגלות, שצפויות לחזור לשימוש משטרתי בקרוב בלי שיש לכך הסמכה בחוק".

גן מור מוסיף: "בשנה שחלפה מאז פורסם דוח מררי הפוליטיקאים היו צריכים לדון בכובד ראש בשאלה האם בכלל יש מקום לריגול כזה אחרי אזרחים, ואם כן, לתקן את החוק ולקבוע הסדרים מידתיים למזער את הפגיעה שכרוכה בהפעלת רוגלות. במקום זאת נראה שכל מה שמעניין את הפוליטיקאים הוא אך ורק השימוש ברוגלות בתיקי נתניהו".

כזכור, הממשלה תאשר היום מתן סמכויות חקירה לוועדת בדיקה ממשלתית לפרשת פגסוס, במסגרתה הופעלו רוגלות לא חוקיות נגד אזרחי ישראל על ידי המשטרה. הוועדה מוקמת על ידי שר המשפטים יריב לוין, למרות שבשבוע שעבר נרשמה התנגשות בינו ובין היועצת המשפטית לממשלה על החלטתו להקים את הוועדה.

במכתב ארוך, היועמ"שית טענה כי אין יכולת לתת סמכות לוועדת הבדיקה לחקור תיקים שמתנהלים בבית המשפט, כגון תיקי נתניהו, והגדירה זאת כ"שיבוש הליכי משפט". בשל טענתה של היועמשית כי ראש הממשלה נתניהו נמצא בניגוד עניינים בנוגע להקמת הוועדה, מכיוון שבמסגרת החקירות נגדו נעשה שימוש פסול בפגסוס, נתניהו צפוי שלא להשתתף בהצבעה - אך הממשלה נחושה להעביר את ההחלטה ולהקים את הוועדה לבדיקת הפרשה כבר היום.

בנוסף, היועמ"שית דרשה מלוין להורות לצוות הוועדה לשתף פעולה עם הצוות שלה. לוין דחה את מכתבה של היועמ"שית, וכתב לה: "אין לי אלא ל התפלא פליאה רבה על עצם התערבותך בנושא זה, משעה שוועדת הבדיקה מוסמכת על פי כתב המינוי המוצע, בין היתר, לבדוק את אופן הפיקוח ואת חלקו של הייעוץ המשפטי לממשלה בפרשה הידועה כ"פרשת פגסוס"".

לוין הוסיף כי "הניסיון של גוף ושל העומדת בראשו להכתיב את גבולות הגזרה של בדיקה, אשר נוג עת ל פרשה שהוא עצמו מעורב בה, ושהתנהלותו עתידה להיבדק במסגרתה, הוא דבר שלא יעלה על הדעת".

עוד כתב לוין כי "ניגוד העניינים בו הייעוץ המשפטי לממשלה מצוי זועק לשמיים. הניסיון לטרפד את עבודת הוועדה, ולהגבילה בדרך שתמנע ממנה להגיע לחקר האמת, הוא מקומם וחמור במיוחד כשהוא נעשה על ידי מי שאמ ונה על אכיפת החוק. זאת, בפרט משעה שמדובר בסוגייה שאין חשוב ה ממנה לתקינות שלטון החוק, זכויות האדם והמינהל התקין".

עם זאת, למעריב נודע כי במסגרת הצעת המחליטים של הממשלה, לוין הכניס סעיף במסגרתו יוחלט כי הוועדה תבדוק פניות מהיועצת המשפטית לממשלה או פרקליט המדינה, במסגרתן ייטען כי בדיקה מסוימת עלולה לפגוע בהליך שעדיין נידון בבית המשפט או נחקר במשטרה כך שיש חשש לשיבוש הליכים. מי שיבדוק את הפניות תהיה הוועדה והיא זו שתחליט לגבי בדיקה או הימנעות מבדיקה בתיקים אלה.