היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה היום (ראשון) את עמדתה הרשמית לבג"ץ לקראת הדיון בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות, כחודש וחצי לאחר שהתיקון עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. בהרב-מיארה התנגדה לתיקון כבר בדיונים המקדימים בוועדת החוקה של הכנסת, וכעת היא מבהירה: "לראשונה בתולדות מדינת ישראל נשללה סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק לדון ולהושיט סעד לפרט ולציבור, בהתאם לשיקול דעתו השיפוטי העצמאי; וזאת דווקא בהקשר רגיש וחיוני מאין כמותו של הביקורת השיפוטית על פעולותיהם של העומדים בראש הרשות המבצעת".

היועמ"שית שוב תחת התקפה: "את לא מייצגת איש"
העימות מגיע לנקודת רתיחה: הצעד הדרמטי של לוין נגד היועמ"שית

 לדבריה, התיקון נועל את שערי בתי המשפט בפני כל אדם או קבוצה שנפגעו מכך שהממשלה או מי משריה פעלו מולם בחוסר סבירות קיצוני, בכל הקשר שהוא. בכך, הוסבר בתשובתה, נלקח מהציבור אמצעי חשוב ביותר להתגונן מפני הפעלת כח שלטוני בשרירות ושלא לטובת הציבור.

הצעת החוק לצמצום עילת הסבירות אושרה במליאת הכנסת (צילום :ערוץ הכנסת)

עוד הבהירה כי "בשל פגיעתו הקשה של התיקון בציבור והשלכותיו החמורות על הפרדת הרשויות, שלטון החוק וזכויות הפרט, מדובר במצב חריג שבחריגים שבו התיקון פוגע פגיעה אנושה ביסודות המשטר הדמוקרטי", ועל כן בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, סבורה היועצת המשפטית לממשלה כי אין מנוס מלהכריז על בטלותו.

העתירה הוגשה על ידי מנהל מחלקת הבג״צים עו״ד ענר הלמן, ועוה״ד נטע אורן, יונתן ברמן ושרון אבירם ממחלקת הבג״צים בפרקליטות המדינה.