במקביל למלחמה שמתנהלת בימים אלו, מתנהלת גם מלחמת תעמולה בין ישראל לחמאס על דעת הקהל בעולם. בימים האחרונים הוגשו שתי בקשות לרישום סימני מסחר בארצות הברית. הבקשה הראשונה הוגשה ב-8 בנובמבר על ידי חברה אמריקאית לרישום המשפט
"FROM THE RIVER TO THE SEA" כסימן מסחר על חולצות. תשעה ימים לאחר מכן, ב-17 בנובמבר, הוגשה בקשה נוספת על ידי חברה אמריקאית אחרת לרישום הסלוגן הבא כסימן מסחר בארצות הברית על תחום של חולצות וכובעים - "FROM THE RIVER TO THE SEA PALESTINE WILL BE FREE".

לקראת שחרור החטופים מעזה: הוויתור שישראל נאלצת לעשות
הפצצה החכמה של צה"ל שגורמת פגיעות קשות לחיזבאללה | צפו

לפי פרסומים ברשתות החברתיות ולפי פרטי המבקשים נראה כי מי שביקשו לרשום את הסימנים הם יהודים אמריקאיים. המטרה של רישום סימני מסחר היא למנוע בין היתר מאחרים לעשות שימוש באותם סימנים, בתחומים שלגביהם נרשמו הסימנים (במקרה זה חולצות וכובעים).

אולם, הגשת הבקשות היא רק תחילת הדרך: הבקשות יבחנו על-ידי מחלקת סימני מסחר רק בעוד כשישה עד שמונה חודשים ומחלקת סימני המסחר של ארצות הברית, הנחשבת כבין המחלקות המדקדקות והמקפידות ביותר, תחליט אם היא מאפשרת למבקשים או למי מהם לרשום את המשפטים הנ"ל כסימני מסחר. 

תהליך הבחינה של הבקשות לרישום סימני המסחר בארצות הברית לא יהיה פשוט, הן מהסיבה שמדובר בסלוגנים שלא תמיד מתקבלים לרישום כסימני מסחר והן מהסיבה שעל המבקשים יהיה להוכיח כי הם כבר עושים שימוש בפועל במשפטים הנ"ל כסימני מסחר בארצות הברית או שיש בכוונתם לעשות שימוש כזה, לגבי חולצות או כובעים (ובהמשך להוכיח את השימוש שנעשה בפועל). 

בנוסף, אם בסופו של דבר המבקשים או מי מהם יצליחו לרשום את המשפטים הנ"ל כסימני מסחר בארצות הברית, יהיה צורך לדון בשאלה איזו הגנה יספקו אותם סימנים לבעליהם, שכן לא בטוח כי סימנים אלו יאפשרו לבעליהם למנוע מאחרים לשווק חולצות או כובעים עם הדפס של אותם משפטים, אלא רק למנוע מאחרים לעשות שימוש במשפטים הנ"ל כסימני מסחר. 

לסיכום, על אף היצירתיות, נראה כי תהליך הבחינה הנוקשה בארצות הברית, יחד עם ההגנה על חופש הביטוי, לא יאפשרו בקלות יחסית למנוע מאחרים שימוש במשפטים הנ"ל. נמתין ונראה.

הכותבת היא מומחית לקניין רוחני ושותפה במשרד ש.פרידמן אברמזון