פרשת הולילנד מעלה בעיות מורכבות מבחינת דיני הראיות. אהוד אולמרט הורשע בעבירת שוחד על בסיס עדותו של עד המדינה שמואל דכנר, עדות שנתמכה בעדותו במשטרה של יוסי אולמרט, אחיו של אהוד אולמרט, שלפיה הוא אכן קיבל 500 אלף שקל מדכנר. הצ'קים מעולם לא נתפסו, אך צירוף הנסיבות שלפיהן עד המדינה העביר לאח כספים בהיעדר היכרות אישית ביניהם, כאשר הקשר היחיד ביניהם הוא אהוד אולמרט, הובילו את השופט רוזן למסקנה כי התשלום נעשה כשוחד לאהוד אולמרט.

קביעות מהימנות של עדויות נתונות לערכאה הראשונה – במקרה זה לבית המשפט המחוזי. ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בקביעות מהימנות של בית המשפט, אשר שמע באופן בלתי אמצעי את העדים. במקרה זה עדותו של אהוד אולמרט נדחתה מכל וכל על ידי בית המשפט המחוזי והוגדרה כבלתי אמינה. לעומת זאת, בית המשפט נתן אמון בגרסת עד המדינה וציין כי הוא גילה בתשובותיו צלילות דעת ובקיאות, וגם אם שגה – ניכר היה שמדובר בטעויות אנוש.

מה הופך אם כן את הפרשה למורכבת? ראשית, מדובר בעדות עד מדינה. עדות כזו תמיד חשודה משום שעד המדינה הוא למעשה עבריין שותף. דכנר עצמו התנדב להעיד משום שלא שולמו לו כספים שלשיטתו היו חייבים לו. לכן עדות כזו צריכה להיתמך בראיות נוספות. בעניין זה השופט רוזן הדגיש כי התבסס על העדות רק כאשר היא נתמכה בראיות עצמאיות אחרות. אך גם השופט מדגיש את מורכבותה של העדות והזהירות שיש לייחס לה.

לכך מצטרפת הבעיה העיקרית, שהיא בעלת משמעות משפטית עקרונית. עד המדינה העיד ב־67 ישיבות במשפט, אך נפטר בעיצומה של החקירה הנגדית של עורכי דינו של אולמרט, באופן שחקירה זו לא הושלמה. בחקירה נגדית מנסים סנגורים לקעקע אמינות של עדים. העובדה שהסנגורים לא השלימו את מלאכתם מקשה על קביעות האמינות של בית המשפט וגם פוגעת בזכות הנאשם לנסות להפריך את עדות התביעה.

מה תהיה התוצאה בערעור? קשה ואף חסר טעם לנבא זאת בהינתן העובדה שדברים אלה נכתבים כשפסק הדין כבר כתוב ויתפרסם עוד שעות ספורות. מקריאת פסק הדין המחוזי עולה כי השופט רוזן משוכנע באמת העובדתית שלפיה אולמרט קיבל שוחד. שאלת השאלות היא אם בית המשפט העליון יכריע כי זו גם האמת המשפטית שהוכחה ברמה הנדרשת במשפט פלילי – מעבר לספק סביר.

ולבסוף – הפרקליטות לא ערערה על קלות העונש ואילו אולמרט ערער על חומרתו. גם אם תישאר ההרשעה על כנה – קיים אם כן סיכוי להקלה בענישה, אם ימצא בית המשפט כי הייתה חריגה מהעונש הראוי. הבוקר: עדכון בזמן אמת מבין כותלי בית המשפט.

הכותבת היא מומחית לסדר דין פלילי במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט