כאשר שודר תחקיר "עובדה" על התנהלותו של שמעון קופר, שהגיע לאחר מאבק משפטי, ואף תביעת דיבה של חמישה מיליון שקלים, ניסה עמרי אסנהיים לבדוק כל פרט על מנת לוודא שהוא לא נטפל לאדם חף מפשע. שידור התחקיר הביא עמו את פתיחת החקירה, שבסופה הוגש כתב אישום, שהסתיים היום (שלישי) להרשעתו ברצח שתיים מנשותיו.

עמרי אסנהיים, שחשף את הפרשה, וליווה את המשפחה, התייחס בצאתו מהדיון בבית המשפט לעניין ואמר: "כשקיבלתי את הסיפור בפעם הראשונה, לא האמנתי. אחר כך אמרתי 'בוא נבדוק את הדבר הזה'. אחרי תחקיר של שישה חודשים, הגענו לממצאים שהסתדרו כך שלא יכול להיות דבר אחר. 
לשדר תחקיר על תיק שנסגר מחוסר אשמה מוביל ללילות ללא שינה. גם אם לא הייתה הרשעה היום, אני שמח שהכתבה הגיעה לשידור". 

"היום הזה הוא הוכחה בחשיבות של עיתונות חוקרת. העיתונות צריכה להיות כל הזמן עם עין פתוחה. קופר הוא דמות מרתקת, היה מאד קשה לעשות תחקיר כי האיש משקר במצח נחושה. הבנו מהרגע הראשון שיש כאן אדם עם התנהלות מאד בעייתית. קופר תבע אותנו תביעת דיבה על סך 5 מיליון שקלים. אני לא מרגיש שמחה, אבל מרגיש סיפוק אדיר מהעבודה  העיתונאית.

השופטים: "אסנהיים השיב בכנות לכל השאלות"

בית המשפט התייחס לעדויות של מריה ושל שרונה (בין השאר) וקבע שהן היו אמינות מאוד, ואילו עדותו של הנאשם הייתה לחלוטין בלתי אמינה. הנאשם לא הצליח לתת הסברים, או להעלות ספק סביר, באשר לראיות הרבות שעלו נגדו, והסתבך בשקרים בנושאים מהותיים ביותר. הדברים נומקו בהרחבה בהכרעת הדין.אסנהיים השיב בכנות לכל השאלות שנשאל, ועדותו היתה מהימנה עלינו".

"אכן, על רקע החקירה הלא יסודית שניהלה המשטרה בשלב הראשון, באו הגילויים שלו ושל חבריו והפיחו רוח חדשה בחקירה הפלילית. בדיון העקרוני בסוגיה שלפנינו אין להתעלם גם מהערך הרב - חברתי, ציבורי ומשפטי, שעשוי להיות לתחקיר עיתונאי ראוי בחשיפת פרשיות פליליות חשובות, וכבר היו דברים מעולם".
עוד הוסיפו השופטים כי "היה עלינו להביא במניין שיקולינו בהערכת הראיות את התחקיר העיתונאי ואת שידור תכנית "עובדה". ואולם, אינני סבור כי התחקיר ושידור התכנית במקרה זה פגמו בטוהר ההליך השיפוטי, או שפגעו בזכותו של הנאשם למשפט הוגן. עצם העובדה שמרואיין כלשהו נחקר לאחר מכן במשטרה והפך לעד תביעה - אינה צריכה להביא מיניה וביה לגריעה ממשקל הדברים שאמר בעדותו.

"בית המשפט הוא גורם מקצועי המעריך את העדויות לפי פרמטרים רבים, הן התרשמות מהעדים והן ההשתלבות של כל העדויות במארג הראייתי. בוודאי שאין לקבל טענה כללית בדבר 'זיהום' החקירה. אנו מקבלים גם את עדותו של אסנהיים כי שמר על 'טוהר' התחקיר".