פרקליטות המיסוי והכלכלה הודיעה היום (רביעי) לראש עיריית רמת גן, ישראל זינגר, כי נשקלת העמדתו לדין בגין עברות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וזאת בכפוף לשימוע. לפי כתב החשדות, במסגרת התמודדותו במערכת הבחירות לעיריית רמת גן בשנת 2013, פנה זינגר לגורמים שונים והבטיח כי יקדם את מינויים למשרות שונות בעירייה, תמורת פעילותם לקדם את בחירתו לראש העירייה.

כך, על פי החשד, בסמוך לחודש יוני 2013 פנה זינגר לאריאל למפל, עורך דין במקצועו שעסק בייעוץ פוליטי, וביקש ממנו להצטרף למערכת הבחירות כיועץ ללא שכר. זינגר הבטיח ללמפל כי במידה שייבחר יפעל למינויו לתפקיד של יועץ לראש העיר בשכר. למפל נענה לבקשה ושימש כיועץ פוליטי לזינגר במערכת הבחירות, ללא שכר. במהלך מערכת הבחירות קיבל זינגר מלמפל שוחד בגובה של 70 אלף שקל לכל הפחות, תוך שידע כי למפל הסתמך על אותה הבטחה למשרה כאמור. לאחר שנבחר לראשות העירייה, פעל זינגר על מנת למצוא משרה ללמפל, אך למפל סירב להצעותיו. בהמשך השיב זינגר ללמפל סכום של  70 אלף שקל, בתוך מעטפה שהכילה כסף מזומן, תוך שביקש לשמור את העברת הכסף בסודיות. הפרקליטות הודיעה כי גם נגדו נשקלת אפשרות להעמדה לדין, בכפוף לשימוע.

בנוסף, זינגר חשוד שהגיע לביתה של פעילת ליכוד ברמת גן והבטיח לה כי אם תצטרף כפעילה מטעמו במערכת הבחירות ידאג למינויה לתפקיד עוזרת בעירייה. עוד הבטיח זינגר, כי יסדר לבתה עבודה כעורכת דין עצמאית בתיקי העירייה. בעקבות הבטחותיו החלה הפעילה לפעול ללא שכר לקידום מערכת הבחירות מטעמו. לאחר שנבחר החל זינגר לפעול על מנת לקיים את הבטחותיו, אשר בסופו של יום לא קוימו, מסיבות שונות.

במקרה אחר, עלה חשד שזינגר הציע לפעיל כי יסייע לו לקבל תפקיד בעירייה תמורת קידום בחירתו כראש העיר. מיד לאחר שנבחר שילב זינגר את אותו פעיל בעבודה בעירייה, ובהמשך אף הורה לאחד הנציגים שישבו בוועדת המכרזים בעניינו להצביע בעדו לתפקיד. זינגר אף פנה לעובד בכיר בעירייה והציע לו לעבוד במערכת הבחירות, תוך שהבטיח שיקדמו בעירייה במידה שייבחר. ואכן, לאחר שנבחר לראשות העיר, פעל זינגר לקידומו של העובד ולהעלאת שכרו. בשני מקרים נוספים הבטיח זינגר לשתי נשים עמן הייתה לו מערכת יחסים קרובה כי ידאג למינוין לתפקידים שונים, פעל לטובת קידום מינויים אלו, והן אכן זכו במכרזים באותם תפקידים.