מכה למבקשי הכשרות האלרטנטיבית. היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, קבע היום (חמישי) כי ארגון שאינו הרבנות הראשית, כמו ארגון רבני צהר, לא יוכל להנפיק תעודת כשרות. עמדת היועמ"ש מגיעה בעקבות פסק דין של בג"ץ בו נקבע כי "יכול חנווני להעיד על מרכולתו", כלומר בעל עסק יכול להעיד על כשרות המקום. 

לדברי היועמ"ש, כפי שקבעו שופטי בג"ץ, גוף חיצוני יכול לפקח על הכשרות במקום, אך לא יכול לאשר אותה. לכן קובע מנדלבליט, כי הפרשנות הנכונה לחוק מתירה לבעל העסק להנפיק בעצמו מסמך הכולל את המרכיבים הראשון והשני האמורים לעיל, אך איננו מתיר את הכללת המרכיב השלישי - אישור כשרות על ידי גוף חיצוני שאינו הרבנות. כמו כן, במסגרת המצג המופיע במסמך מטעם בית האוכל, יש להבהיר באופן בולט מפורש וברור כי אין המדובר בתעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית לישראל.
 

מהרבנות הראשית נמסר בתגובה: "הרבנות הראשית לישראל מתנהלת בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות ונתונה בידה הסמכות לאכוף הונאות כשרות והטעיות צרכניות. בית המשפט הבהיר כי מתן תעודת כשרות אלטרנטיבית על ידי גופי כשרות חיצוניים הינה עבירה לפי חוק איסור הונאה בכשרות. 

מערך הכשרות הממלכתי במדינת ישראל עומד בפני שיפור משמעותי שיתקן את הליקויים שעלו, בין השאר, בדוח מבקר המדינה". 

"הרבנות הראשית שוקדת זה תקופה ארוכה על שיפור מערך הכשרות והשקיעה בכך רבות עד כה, וזאת, במטרה להצעיד את הכשרות קדימה ולהתאימה לפעילות בעידן מודרני לטובת צרכני הכשרות, כך שכל רצון ל"אתגור" הרבנות מבחוץ בתחום הכשרות מעורר תמיהה. מערך הכשרות הארצי הינו מערך מורכב ומסועף בעל השלכות על מיליוני אנשים במדינת ישראל הצורכים אוכל כשר".

תגובת ארגון רבני צהר: "צהר פיקוח מזון טרם קיבל לידיו את הנוסח המלא של עמדת היועמ"ש. לכשתתקבל נלמד אותה בעיון. נציין כבר עתה כי אנו פועלים על פי אמות המידה שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון במלואן בגדרן נותנים בעלי בתי האוכל והמסעדות הרבים שהצטרפו אלינו מצגי אמת ביחס לכללים הננקטים על ידיהם וביחס לפיקוח ההדוק הניתן על ידינו. אנו נמשיך לעמוד במטרה המרכזית שלנו והיא להגדיל את ציבור אוכלי הכשרות בישראל ולהרים את רמתה של הכשרות. נציין כי בחודשים האחרונים, מאז פתחנו את המיזם הצטרפו אלינו מסעדות רבות מכל חלקי הארץ שרובן היו ללא תעודת כשרות כלל. נמשיך במהלכים החשובים שאנו עושים למען עם ישראל, ללא מורא ומתוך כבוד להוראות הדין".
 

הרב אהרון ליבוביץ', ראש ארגון 'השגחה פרטית': "פרשנותו המצמצמת של היועמ"ש משרתת את הגורמים המבקשים לשמר את מעמדם וכוחם, ופוגעת במיליוני ישראלים המחפשים כשרות שאפשר לסמוך עליה. ברור לחלוטין שהפסיקה בבג"ץ הכשרות נועדה לאפשר את פעילותם של גופי פיקוח פרטיים, וזאת לאור כישלונה המתמשך של הרבנות הראשית לתקן את העיוותים הרבים במערך הכשרות מטעמה. כשרות איכותית ומקצועית לאורך זמן - אפשרית רק בתנאי תחרות. עשרות שנים של התדרדרות בתחום הכשרות הוכיחו שללא תחרות, לרבנות הראשית פשוט אין מספיק אינטרס להתייעל".

בעקבות החלטת היועמ"ש, אמר מזכ"ל האיחוד הלאומי אופיר סופר: "החלטת היועמ"ש שמה קץ להרפתקת צוהר שעלולה הייתה להוביל למציאות בה כל ארגון פיראטי היה מוציא תעודת כשרות ומכאן הסוף ברור. החלטת היועמ"ש מחזירה לרבנות הראשית לישראל את הסמכות לקבוע מהו בית עסק כשר ולמנוע מקרי הונאה רבים. בימים אלה עלינו לחזק את הרבנות הראשית לישראל שנתונה למתקפה חסרת תקדים במגוון תחומים על ידי גורמים אינטרסנטים שרוצים לפרק את היהדות הממלכתית אם זה בנושא כשרות, גיור, נישואין וגירושין. יחד נשמור על זהותה  של המדינה".