למרות שהורשע מספר לפעמים, וישב בכלא באשמת רצח תאיר ראדה ז"ל, ההנחה הרווחת בציבור, כולל אמה של תאיר, היא שרומן זדורוב הוא חף מפשע. בסוף השבוע האחרון התברר כי שיערות שנמצאו על גופה של תאיר מתקשרים לא.ח ויכולים לשמש כראייה לחפותו של רומן. חוקר הגנטיקה ד"ר שי כרמי פירט: "הד.נ.א שנמצא אינו מהווה מזהה מדויק לא.ח, הוא כן מצמצם את מספר החשודים הפוטנציאלי אך לא הכרח מפליל אותו.

"השאלה היא למי השערה הזו יכולה להשתייך מהחשודים הקיימים. בהיעדר מידע מפורט מהמשטרה איננו יכולים לומר. ממה שקראתי בעיתונות ראיתי שרצף הד.נ.א שנבדק בארצות הברית נחשב מבחינתם לנדיר. אם מדובר במוצא שנפוץ בישראל ולא בארצות הברית אז יש לבצע את הבדיקה מול המאגרים שלנו בישראל".

מנהל המכון למדע פורנזי בירושלים, אבנר רוזנגרטן הוסיף: "להערכתי מלכתחילה הדברים נעשו במהירות רבה מידי. חוות דעת של המכון המשפטי תמיד ניתנת עם הערכה סטטיסטית כלשהי. אם אין הערכה שכזו חבל היה לקרוא לסנגור ולפרקליטות והיו צריכים לחכות עם הדברים. הערך הראייתי של כל ראייה נקבע על ידי שלושה גורמים - ייחודיות הראייה, היכולת של הראייה לקשור אדם לאירוע והנסיבות שהביאו למציאת הראייה בזירה".

"ד.נ.א בזירה היא ראייה די משמעותית", הסביר, "כולנו כל הזמן מנשירים שיער ונדבקים בשיערות של אחרים, זה לא מצרך נדיר. גם אם יגלו שהשיערות של א.ח צריך לבדוק אם יש קשר בין א.ח לתאיר ראדה".
אילה חסון הדגישה: "אם יימצא שהשיערה היא אכן שלו, זה יעורר ספק סביר לגבי אשמתו של רומן זדורוב. בסדרה 'צל של אמת', שעסקה ברצח, א.ח טען שחברתו א.ק סיפרה לו שלבשה את בגדיו ורצחה את תאיר ראדה לפני 12 שנה. האיכון של מכשירו הסלולרי נמצא במקום אחר ולא בקצרין. גופתה של תאיר נמצאה בתוך תא שירותים נעול ומי שרצח אותה בתא כנראה שקפץ אל מחוצה לו. זהו פרט שזדורוב ידע לספר בחקירה".

רוזנגרטן הדגיש כי "במקום בו יש כשל של הממלכה מתעוררת סערה ציבורית. זו הפעם הראשונה בישראל בה נרצחת ילדה בתוך בית ספר, זה לא דבר שגרתי. בחקירה שגרתית אין אפשרות שראיות פורנזיות יובילו לכיוונים מנוגדים, הן אמורות להוביל לכיוון אחד. במקרה הזה עקבות הנעליים על המכנסיים של תאיר מובילות לזדורוב והשיערה שנמצאה מובילה לא.ח. יש לבצע בדיקה וליישב בין שתי הראיות. הן חייבות להוביל לאותו אירוע בסופו של דבר".