בג"ץ קיבל היום (חמישי) את עתירתה של השופטת רונית פוזננסקי כץ ובכך הפך את גזר דינו של בית הדין המשמעתי שהדיח אותה מכס השיפוט לאחר שהרשיע  אותה על פי הודאתה בפרשת המסרונים בפרשת בזק-וואלה (תיק 4000). בג"ץ הקל בעונשה של השופטת והסתפק בנזיפה. היא צפויה לשוב לעבודתה בחודש מרץ הקרוב.כל שופטי ההרכב הדגישו את חומרתם הרבה של מעשי השופטת. ואולם, לעניין העונש בהצטבר מכלול הנסיבות המיוחדות בתיק זה - השופטת מושעית זמנית מיום 22.3.2018 ומשולם לה 50% מהשכר, הסכימה לצאת לחופשה ללא תשלום עד ליום 22.3.2019, הסכימה להימנע משמיעת תיקים פליליים למשך שנתיים ולהשיב את השכר המופחת ששולם לה בתקופת ההשעיה -  קבע השופט סולברג כי ניתן להטיל בדיעבד עונש של נזיפה המאפשר "ביצוע בקירוב" של הסדר הטיעון אליו הגיעה השופטת עם שרת המשפטים, הקובלת, הנותן לדעת השרה "ביטוי הולם מידתי ומאוזן למכלול השיקולים הרלבנטיים".ביולי האחרון החליטו שופטי בית הדין המשמעתי פה אחד להדיח אותה מתפקידה לאחר שהשופטת הודתה כי היא ונציג התביעה מטעם הרשות לניירות ערך, עורך הדין ערן שחם-שביט, ניהלו תכתובת בה שוחחו על הארכת מעצריהם של החשודים בפרשת בזק-וואלה.בגזר הדין נכתב אז כי "רואים אנו חשיבות בהצבת רף גבוה להתנהגות הולמת של שופטים. המסר שאמור לצאת מבית הדין המשמעתי לכל שופטי ישראל הוא שהפרה של דיני המשמעת תיתקל בתגובה חריפה, אפשר אפילו חריפה במיוחד. זאת, נוכח התפקיד המרכזי והחשוב שממלאים השופטות והשופטים בדמוקרטיה הישראלית ועל מנת לשמר את אמון הציבור ברשות השופטת, ואף להגבירו. משהחברה הטילה עלינו השופטים להכריע בגורלם של אחרים לשבט או לחסד, נגזר עלינו להחמיר עם עצמנו ועם אלה שהם בשר מבשרנו".בספטמבר עתרה השופטת לבג"ץ על החלטתו של בית הדין המשמעתי וניתן צו ביניים המקפיא את הדחתה של השופטת. פוזננסקי כץ טענה בעתירתה כי ההחלטה אינה מידתית ואינה משקפת כלל את ההסכמות אליהם הגיעה עם מגישת הקובלנה. עוד נטען כי בית הדין היה יכול להטיל עונשים אחרים מידתיים יותר. מלבד כל זאת נטען כי בידי בית הדין כן מצויה הסמכות להשעות ומשום כך לא היה צריך בית הדין להדיח אותה בניגוד להסכמות שהוגשו בהסדר הטיעון. בידי שופטי בג"ץ עמדו שתי אפשרויות: לבטל את פסק דינו של בית הדין המשמעתי, אשר בראשו עומד לא פחות מנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אשר גרוניס ולהורות על עונש קל יותר, או להחזיר את התיק לדיון נוסף בבית הדין המשמעתי.בית הדין המשמעתי קבע כי פוזננסקי-כץ ביצעה מעשה שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל, וכי מדובר בעבירת משמעת לחוק בתי המשפט ובהפרה של כללי האתיקה לשופטים.כזכור, במסגרת ההתכתבות בין השניים, כתב לה, בין היתר, שביט: "...הבשורות הנחמדות הן שאור ועמיקם ישוחררו מחר בתנאים, תראי מופתעת".השופטת השיבה: "אני מתחילה לעבוד על הבעה הולמת של הפתעה מוחלטת".עוה"ד השיב: "סטלה ואיריס נבקש מחר ימים ספורים. יבקשו שלושה, את בהחלט, אבל בהחלט, יכולה לתת יומיים". השופטת פוזננסקי-כץ ענתה: "אתה ממשיך לגלות לי הכל ואני אאלץ להראות ממש ממש מופתעת. אז המתווה שחשבנו עליו אינו כה רחוק מהמציאות". עו"ד שחם-שביט ענה אז: "זה עלה לי בדם, כמעט הרביצו לי או עצרו אותי בלהב".ביולי האחרון החליטו שופטי בית הדין המשמעתי  להדיח את השופטת רונית פוזננסקי-כץ בעקבות פרשת המסרונים, לאחר שהורשעה על פי הודאתה, ממנה עולה כי היא ונציג התביעה מטעם הרשות לניירות ערך בתיק 4000, עו"ד שחם-שביט, ניהלו תכתובת בה שוחחו על הארכות המעצרים של החשודים.