האם התפטרותו של עוני חבש, יו"ר ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה הוסתרה מהציבור ומבג"ץ? אתמול פורסם בחדשות כאן 11 כי חבש הודיע למבקר המדינה על התפטרותו לפני כשבוע וחצי, אך עובדה זו לא פורסמה על ידי משרד מבקר המדינה, ולא דווחה לציבור הרחב, ליועץ המשפטי לממשלה ואף לא לבג"ץ, וזאת למרות שדיון בנוגע להחלטתו בנוגע למימון הגנתו המשפטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד לפתחו של בית המשפט העליון. יש לציין כי על פי הדיווח בכאן 11, חבש טען כי התפטרותו נבעה בשל "לחצים פוליטיים".עו"ד שחר בן מאיר שלח הבוקר פניה דחופה למבקר המדינה וליועמ"ש ובה נכתב "באופן תמוה וחמור, אף אחד מהמשיבים (לעתירת נתניהו לבג"ץ, א"ג) לא טרח לציין את העובדה... כי לאחר מתן ההחלטה אשר בה עוסקת העתירה, יו"ר ועדת ההיתרים, כב' השופט בדימוס חבש התפטר מתפקידו בועדה, כפי שפורסם נוכח "לחצים פוליטיים" שהופעלו עליו". עו"ד בן מאיר מציין בפנייתו כי הרשויות מחויבות למסור את כל המידע המצוי ברשותן לבית המשפט טרם דיון בעתירה.

"הסתרה ואי גילוי עובדה זו בתשובת כל המשיבים לעתירה, עולה לטעמי כדי הטעייה (במחדל) של בג"ץ, והיא בוודאי עומדת בניגוד לאינטרס הציבורי עליו כל המשיבים אמונים", הוא הוסיף. בן מאיר כותב כי לא ייתכן שמידע כה מהותי בדבר התפטרות יו"ר הועדה בנסיבות "יוצאות דופן" לא יימסר לבית המשפט. בסיום מכתבו דורש בן מאיר כי המידע יועבר בדחיפות לבית המשפט. חרף מכתבו, עד לרגע זה לא הועבר כל מידע מטעם מבקר המדינה וועדת ההיתרים לבית המשפט.

במשרד מבקר המדינה סירבו לענות לשאלות מעריב, מדוע עובדה זאת נשמרה בסוד ולא דווחה כדין, וענו כי "עד לדיון בבג"ץ, לא נתייחס לנושא".