פרשת "מין תמורת מינוי": יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, מסר היום (ראשון) לבית המשפט את התנגדותו לצמצום צו איסור הפרסום בפרשה בה נקשר שמו - פרשת "מין תמורת מינוי". בין היתר נימק נוה כי נקודה משמעותית בבקשה להסרת הצו היא לחשוף תוכן של שיחות שהושגו תוך ביצוע עבירה (כאמור, גניבה, פריצה והדלפה).

נוה טען עוד כי תוכן השיחות הוא פרטי, והצדדים המשתתפים בהן לא הסכימו מרצונן לחשוף אותן, וכי רווחה בליבם ההבנה כי אין חשד שהשיחות עצמן מהוות גילוי עבירה, והן יישארו פרטיות. לטענתו של נוה, הוא כלל לא מחזיק בחומרים שעליהם הוטל צו איסור הפרסום, זאת מאחר והטלפונים נמצאים בחזקתה של המשטרה. לצד זאת, הוא טוען לפגיעה חמורה בפרטיותו.

כזכור, בדיון שנערך ביום חמישי האחרון בבית משפט השלום בתל אביב, לבקשתם של כמה כלי תקשורת, על הסרת צווי איסור הפרסום בפרשה, כתבו נציגי המשטרה: "יש להשאיר את צווי איסור הפרסום על כנם לנוכח הפגיעה המשמעותית האפשרית בפרטיות, כמו גם בפרטיותם של צדדים שלישיים".

עם זאת, הם סייגו את דבריהם, כך שאם יהיה מקרה פרטני שבו תהיה הסכמה של כל הצדדים, ייחשף מידע על ידי צמצום איסור הפרסום לאותו עניין בלבד.בשבוע שעבר הודיעה המשטרה כי תיפתח חקירה חדשה לאיתור זהות המדליפים של החומרים מתוך הטלפונים, ובהם ההתכתבות עם השופט שהעידה לכאורה על יחסים פסולים בין השניים. הבדיקה תכלול כיצד תכתובות ותמלולי שיחות הובאו לידי גורמים שאינם מורשים לכך ואם הם הפיצו אותם לאחרים. עם זאת, לא ייערך בירור של החומרים עצמם, שבפרקליטות טוענים כי לא נחשפו בפניהם, וזאת על אף העובדה שמכשיר הטלפון הנייד של נוה נמצא בידיהם.