הפרקליטות כשלה באופן טיפולה בבקשות שהגישו עורכי דין בשם לקוחותיהם לשינוי העילות לסגירת תיקים, ולא עמדה בזמנים למענה לפניות כאלה, כפי שנקבע בחוק. כך עולה מבדיקה של נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס דוד רוזן, המפקח על פעילות הפרקליטות.

למסקנה זו הגיע רוזן לאחר בדיקה של תלונות שהוגשו לו על טיפול הפרקליטות בבקשות לשינוי עילות סגירה מחוסר ראיות לחוסר אשמה פלילית. בעקבות זאת ישונה אופן הטיפול בבקשות וזמן ההמתנה לתשובה יקוצר.

עו"ד שמואל הורביץ התלונן בפני רוזן כי במקרים רבים נראה לכאורה שעילת סגירת התיקים הייתה שרירותית, אף שיש חשיבות רבה להבדל שבין סגירת תיק בעילה של חוסר ראיות לבין חוסר אשמה בכל הקשור לשמירה של הרישום הפלילי וסיווגו במשטרה ובפרקליטות.

השופט בדימוס דוד רוזן (צילום: עומר עמרם)השופט בדימוס דוד רוזן (צילום: עומר עמרם)

באחד המקרים טען הורביץ כי תיקיהם של שמונה מלקוחותיו נסגרו בעילה של חוסר ראיות, ללא סיבה מוצדקת. בתלונה נוספת של הורביץ, שנמצאה מוצדקת, נטען כי המענה מלשכת פרקליט המדינה הגיע לאחר כמה חודשים, בעוד שהחוק קובע כי יש לספק מענה לפנייה כזו בתוך 45 יום.

בעקבות קביעתו של רוזן אמר הורביץ: "אנחנו שמחים על דברי הנציב שמצא שכל התלונות מוצדקות ואף ציין כי 'התלונות הציפו עניין חשוב ביותר אשר נעדר כיום הסדרה ראויה'. דבריו משקפים את התחושות שלנו ואנו מברכים על התרומה, ולו במעט, לשיפור זכויות חשודים".