בכירים בפרקליטות המדינה פנו הבוקר (שישי) במכתב חריף לממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, שבו גינו את ההתנצחות שלו עם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. 

"אנו מבקשים להבהיר במכתב זה את תמיכתנו הבלתי מסויגת ואת אמוננו המלא ביועץ המשפטי לממשלה, הד"ר מנדלבליט. מעולם לא נדרשה הנהלת הפרקליטות לפנות במכתב מעין זה לעומד בראש הפרקליטות. אין זה מנהגנו ללבן באופן זה את חילוקי הדעות המתגלעים בתוכנו. אף כשהסכמת לקבל על עצמך את המינוי לתפקיד מ"מ פרקליט מדינה ללא תמיכת היועץ המשפטי לממשלה, לא הבענו דעתנו בקול. ואולם,
הפעם החלטנו לחרוג ממנהגנו ולהשמיע את קולנו באופן צלול וברור לנוכח התנהלותך, המנוגדת לכל אתוס עליו התחנכנו וחינכנו דורות של פרקליטים", נכתב.

בכירי הפרקליטות הביעו תמיכתם ביועמ"ש אביחי מנדלבליט: "יש לנו אמון מלא ביועץ המשפטי לממשלה ובדברים שכתב במכתב ששלח אמש לנציב שירות המדינה. לצערנו, תוכן הדברים המתואר בו לגבי אופן תפקודך בניהול הפרקליטות, משקף אל נכון את המציאות אותה אנו חווים מאז שנכנסת לתפקידך. ועל אף האמור, לא היינו מעלים על דעתנו להוציא תחת ידינו מכתב זה, אלמלא ההודעה המבישה והבלתי לגיטימית שפרסמת אמש".

הבכירים גינו את תגובתו של אלדד למכתבו של מנדלבליט אמש, שיצא נגד הארכת כהונתו של אלדד: "אנו מזועזעים מכך שבמקום להתייחס לטענות לגופן, בחרת להטיל רפש ביועץ המשפטי לממשלה ובמניעיו להתנגד להארכת המינוי שלך, תוך פרסום יזום של בדיקה שאתה עורך על פי הודעתך. אף אם מתקיימת בדיקה חשאית כזו הרי שפרסומה לצורך התמודדות עם טענותיו המשפטיות של היועץ המשפטי לממשלה, היא מעשה שלא ייעשה, המעקר מהיסוד את חשאיות הבדיקה והאפקטיביות שלה ומנוגד לכל ערך בסיסי בעבודת הפרקליט. ככל שאכן מתקיימת בדיקה כזו, נראה שמטרתו היחידה של פרסומה ברבים היא לשמש קרדום לחפור בו לצורך הדיפת הביקורת המוצדקת של היועץ המשפטי עליך".

"אנו שבים ומביעים את תמיכתנו ביועץ המשפטי לממשלה, ומגנים בכל תוקף את אופן התנהלותך, אשר מקומה לא יכירנו בארגון שחרת על דגלו ערכים של יושר, אמת ושמירה על שלטון החוק". על המכתב חתומים בין השאר המשנים לפרקליט המדינה ליאת בן ארי, נורית ליטמן ומומי למברגר, וכן פרקליטי המחוזות השונים.

כזכור, אתמול העביר היועץ המשפטי לממשלה, מכתב לנציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ, ובו קבע כי קיימת מניעה משפטית להאריך את תקופת כהונתו של ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, בעת הזו. במכתבו טוען היועמ"ש כי המניעה נובעת מכמה סיבות: אופי המשרה, העובדה כי פרקליט המדינה אינו בעל סמכות משל עצמו אלא שואב אותה מן היוע"מש ולא יתמלא חלל שלטוני, וכניסתו של שר משפטים חדש במסגרת הממשלה המסתמנת.