ועדת ההיתרים שליד מבקר המדינה פנתה היום (חמישי) לפרקליטי ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בהמשך לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בעניין בקשתו של רה"מ לקבל מימון להגנתו המשפטית. במכתב שנשלח לעורכי הדין ע"י מזכיר ועדת ההיתרים וראש מטה מבקר המדינה, עו"ד עדן ביזמן, נכתב כי אמנם נקבע כי אין מניעה שנתניהו יקבל מימון להגנתו המשפטית מספנסר פטרידג' בהיותו עד תביעה בכתב האישום, אולם גובה הסכום המבוקש, ובהתחשב בטיב הקשר בין ראש הממשלה לבין פרטרידג', אינו עומד בכללים לקבלת מתנה בהתאם לחוק המתנות. מסיבה זו, הוועדה הודיעה כי לא תוכל לדון בבקשה הזו

כמו כן, הוועדה קבעה כי נתניהו ייאלץ להחזיר לבן דודו נתן נתן מיליקובסקי, כ-30 אלף דולרים בהם השתמש לייצוגו המשפטי. עוד נמסר מהוועדה בנוגע ליתר הסכום, כי היות והכספים שימשו לייצוגה המשפטי של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בתיק המעונות, ובהיותה אדם פרטי, הם אינם נדרשים להשבה. "ביחס להחלטה זו, ציינה הוועדה כי הגב' נתניהו איננה חברת ממשלה ועל כן איננה כפופה ל"כללי אשר". לפיכך, סכומים ששולמו עבור ייצוגה המשפטי אין היא נדרשת להשיבם", ציינו בוועדה. 

מוקדם יותר היום העביר מנדלבליט חוות דעת לוועדת ההיתרים, לפיה נתניהו לא יוכל לקבל סיוע של 10 מיליון שקלים ממקורבו, איש העסקים ספנסר פרטרידג', למימון הוצאות משפטו. זאת, בתגובה לבקשה המחודשת שהעבירו עורכי דינו של ראש הממשלה בעניין זה."עמדתנו היא שקיימת חזקה עובדתית לפיה טובת הנאה הניתנת לראש הממשלה, ניתנת לו באשר הוא עובד ציבור, ולכן היא אסורה לפי הדין", הוסבר בתגובת היועמ"ש. עם זאת, הוא ציין כי "החזקה יכולה להיסתר לאור נסיבות העניין, בשים לב לאופי מערכת היחסים של עובד הציבור עם נותן המתנה, טיב המתנה וכן הלאה".

"לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, בנסיבות העניין, בשים לב לסכום החריג בו מדובר, אותו מבקש ראש הממשלה לקבל למימון הוצאות הגנתו, ברי כי החזקה האמורה אינה נסתרת", קובע מנדלבליט.לדבריו, "הדברים אף מקבלים משנה תוקף בראי אופי הקשר בינו לבין מר פרטרידג', כפי שתואר ע"י ועדת ההיתרים כאמור. על כן, לא ניתן לקבוע כי קבלת סכום זה על ידי ראש הממשלה מצד מר פרטרידג' אינה משום מתנה הניתנת לו באשר הוא עובד ציבור".