סנוגוריהם של שאול ואיריס אלוביץ׳, עוה״ד ז׳ק חן ומיכל רוזן עוזר, פנו הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה כי בית המשפט יורה לפרקליטות להודיע מה סדר העדים שבדעתה להעיד ומה המסמכים שבדעתה להציג לכל עד במהלך העדות.

הבקשה הוגשה לאחר שאתמול הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי בכוונתה להתחיל את ההוכחות בתיק 4000, זאת למרות בקשת סנגורי אלוביץ׳ להתחיל את ההוכחות בפרשת 1000 או 2000, למרות הצהרות הפרקליטות בדיון האחרון בבית המשפט שלפיהן תהיה גמישות בסדר ניהול הפרשות ולמרות הפגמים החמורים בתמלול חומרי החקירה בתיק שנחשפו בדיון האחרון.

בבקשתם שהוגשה הבוקר, טוענים סנגורי אלוביץ׳ כי ״הפרקליטות, מטעמיה, לא מצאה לנכון לעמוד על הטעמים "המקצועיים" שביסוד החלטתה זו, לאן נעלם "הקשב" שהובטח על ידה בדיון?", וכן כי מדובר ב״הקשחת לב בלתי עניינית״.

״בשונה מהפררוגטיבה להחליט בדבר סדר שמיעת הראיות, אין למאשימה פררוגטיבה להחליט מתי תודיע להגנה את סדר העדים, את המסמכים שתגיש באמצעותם, ואת תרשומות המגעים עמם. תגובתה כי תעשה כן 'כמקובל' אינה מספקת״, כתבו עוה״ד חן ורוזן עוזר לבית המשפט, והוסיפו כי ״המעט שבמעט שניתן לדרוש מהמאשימה הוא שהיא תמסור בתוך זמן קצר, שלא יעלה על שבועיים, הודעה מסודרת בדבר סדר העדים, המסמכים שיוגשו באמצעותם, וכל תיעוד של מגעים עמם מיד בסמוך לעריכתם״.