עו"ד ד"ר יוסי כהן, המייצג את רה"מ בנימין נתניהו, השיב אתמול (חמישי) בשמו לפנייתו של היועמ"ש, ד"ר אביחי מנדלבליט. כזכור, שלח מנדלבליט ב-9.7.20 את טיוטת ניגוד העניינים לרה"מ, לפיה נאסר על נתניהו לעסוק במינוי פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה. ממכתבו של כהן עולה כי רה"מ דוחה את טענותיו של מנדלבליט ואף טוען לניגוד עניינים של היועמ"ש, בהיותו גם ממלא מקום פרקליט המדינה בימים אלו. על כך כתב כהן: "לא הועברה ליועץ המשפטי לממשלה סמכות כה רחבה וכה גורפת כפי שהיועץ המשפטי מנסה לנכס לעצמו "בטיוטת חוות הדעת.

כהן טען בפני מנדלבליט כי "טיעוני אינם 'האשמות שווא חסרות ביסוס" אלא טיעוני עובדה מוצקים'. כמו כן, האשימו כי דווקא טענותיו הן מופרכות, מתחמקות ואף מטעות: "אתה ממשיך להתבצר בעמדותיך, לטעות ולהטעות, תוך התעלמות מכוונת מלשונם המפורשת של הכללים". עוד כתב כהן כי לא יתכן שתגובה עניינית מצדו של נתניהו תיחשב למתקפה על שלטון החוק.

בהמשך לביקורתו על דבריו של היועמ"ש כתב כהן, כי "במקרה הטוב מדובר בשגגה רבתי". הוא למעשה התנער מחוות דעתו של מנדלבליט ואמר: "טיוטת חוות דעת היועץ המשפטי אינה מחייבת, נעדרת סמכות ונוגדת בעליל את הכללים".

לבסוף כתב כהן, כי הוא דוחה את טיוטת הסכם ניגוד העניינים שהציע היועמ"ש "בהיותה בלתי סבירה, נעדרת סמכות, ונגועה בניגוד עניינים אינהרנטי, והכל כמפורט במכתבי אליך מיום 19.7.20". לדברי כהן, כל דבריו של היועמ"ש בעניין ניגוד העניינים של רה"מ הם פסולים בשל ניגוד העניינים בו מצוי כאמור, לכאורה, מנדלבליט.

מכתבו של עו"ד ד"ר... by maariv on Scribd

כזכור, רה"מ נתניהו, באמצעות עו"ד ד"ר יוסי כהן, טען לניגוד עניינים של היועמ"ש נגדו כבר ב-23.7.20. מכתבו האחרון של כהן בנושא מגיע בתשובה לטענותיו של מנדלבליט לניגוד עניינים של נתניהו לעיסוק במינוי הבכירים. היועמ"ש קבע כי על נתניהו להשיב לטענותיו בנושא עד 16.8.20, או שמא תהפוך טיוטת ניגוד העניינים בעניינו לקבועה.