פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ' הגישו פנו הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים והגישו בקשה מפורטת לקבלת חומרי חקירה אשר לטענתם נעדרים מחומר החקירה שנמסר להם בידי הפרקליטות. הסנגורים, עורכי הדין ז'ק חן, מיכל רוזן עוזר, נעה פירר ותאיר בן שושן, טענו כי ישנן אינדיקציות ברורות לכך שחומר חקירה רלוונטי בעניינים מהותיים לא נמסר להגנה בשלמותו, וכי בקשתם עוסקת "בניסיון לפזר את מסך הערפל מעל מהלכי ותרגילי חקירה פסולים, וחילופי דברים שהוחלפו בין גופי האכיפה והתביעה לבין עדים, חשודים ובאי כוחם".

נתניהו בבית המשפט. צילום: רויטרס (ארכיון)

הבקשה עוסקת בין היתר, בעניינם של עדי המדינה ניר חפץ ושלמה פילבר, עניין מעמדו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, עניין הניסיון לשבור את רוחו של שאול אלוביץ', ובניסיון לגרום לו להפליל את עצמו ואת ראש הממשלה נתניהו. בבקשתם התייחסו הפרקליטים בין היתר לתרגיל החקירה שננקט נגד ניר חפץ, שעיקרו עיכובה לחקירה של מקורבת אליו, ובִּיום מפגש ביניהם במסדרונות חדרי החקירות.

סנגורי אלוביץ' טענו כי "אין ברשימת החומר שנאסף ובחומר החקירה שהועבר להגנה תיעוד מלא ומסודר של האירוע, כולל הסכמת המשטרה שלא להעביר לידי ההגנה חומר בעניין". בבקשה נכתב: "חילופי הדברים המבוקשים שופכים אור על התנהלות המשיבה עם עד המדינה ומשקפים חלק מטובות הנאה נוספות שנתנו לו. יש בחומר המבוקש לסייע בחשיפת התמונה המלאה של אחת הסיבות שהביאו את ניר חפץ להיכנע ללחצים הפסולים והאכזריים שננקטו כלפיו במסגרת להיטות היתר להפכו לעד מדינה. לפחדיו ולחששותיו של העד מפני החוקרים, גם בהקשר זה, חשיבות ברורה בבחינת מהימנות דבריו ומשקלם לאחר שהפך לעד מדינה".

בהמשך המסמך התייחסו עורכי הדין המייצגים את בני הזוג לפרסומים מן הימים האחרונים שלפיהם בתחילת 2018, בזמן אמת, פנה גורם משטרתי לחוקרי מח"ש וסיפר להם על הלחצים הפסולים שהופעלו על חפץ בניסיון לגייס אותו כעד מדינה נגד נתניהו. הם דרשו לקבל  לידיהם תרשומת המתעדת את אירוע התלונה במח"ש בעניין התרגיל, וכל תרשומת הקשורה לתלונות או מידע שהגיע למח"ש בקשר עם החקירה.

ניר חפץ (צילום: אבשלום ששוני)ניר חפץ (צילום: אבשלום ששוני)

בעניין עד המדינה פילבר, ביקשו הסנגורים לקבל לידיהם מסמכים המופיעים בחומר החקירה תחת הכותרת "עדכונים והנחיות לגבי ניהול משא ומתן עם פילבר", וכן מסמך שהוגדר "אישור הלנה לעצור בתא מעצר שלמה פילבר". הם טענו: "לא מדובר בעניין טכני או פורמלי, כי אם מדובר במסמך שקשור לתרגיל חקירה פסול של הכבדה על העד בדרך של כליאתו בתנאי מעצר קשים וטרטורו בין בתי מעצר. מדובר בהפעלת אמצעי לחץ על נחקרים על מנת לגרום להם לשתף פעולה או בקשר לטובות הנאה שקיבל העד בניסיון לגייסו לעד מדינה".

בהמשך הם התייחסו לעניינו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, וטענו כי "קל להתרשם שערפל כבד מאוד רובץ על שאלת מעמדו של העד ולא ניתן להתחמק מהרושם שמדובר בערפול מכוון", וכי "נדרש גילוי מלא ומקיף של כל הדברים שהוחלפו בין אילן ישועה ובאי כוחו לבין חוקרי המשטרה ונציגי הפרקליטות". הם ציינו כי "למרות שביום שבסוף יוני 2020 הצהירה הפרקליטות כי כל החומר שבידה, בין היתר בנושא זה, נמסר לעיון ההגנה, מעיון מהודעתו של אילן ישועה מינואר 2018 עולה כי חוקרי המשטרה יצרו קשר עם ישועה בעוד שזה שהה בארה"ב, אולם לשיחה זו אין כל תיעוד או אזכור בחומר החקירה".

"שאלות חשובות נותרו ללא מענה: מי שקל והחליט שלא לחקור אותו כחשוד ולהעמידו על זכויותיו ומה היו הטעמים לכך, ומדוע הוחלט שאת חקירתו הראשונה, להבדיל מחקירותיו הרבות הבאות, אין להקליט ולתעד", ציינו והוסיפו: "השיחות שמסר ישועה הן מתקופת זמן מצומצמת שבין השנים 2015 עד סוף שנת 2016, בעוד שהתקופה הרלוונטית בכתב האישום מתייחסת לפרק זמן ממושך המשתרע בין דצמבר 2012 ועד לחודש ינואר 2017. עניין חשוב שיתברר במשפט הוא מדוע בחר ישועה להקליט ולהעביר לגורמי החקירה דווקא שיחות אלה ולא אחרות". הם דרשו גילוי מלא ומקיף של כל הדברים שהוחלפו בין ישועה ובאי כוחו לבין חוקרי המשטרה ונציגי הפרקליטות, וכן את מכשיר טלפון הנייד של ישועה, "על מנת שההגנה תוכל לערוך בדיקה מקיפה והשוואה מעמיקה בין השיחות שהוא בחר להקליט ולמסור לגורמי החקירה לבין אלה שהקליט ומחק".

אילן ישועה (צילום: נאור רהב)אילן ישועה (צילום: נאור רהב)

בהמשך הבקשה התייחסו הפרקליטים לתרגילי החקירה השונים, בהם אלה שהופעלו כלפי בנם, אור אלוביץ'. "תרגילי חקירה הם חומר חקירה. בפרט נכונים הדברים בנסיבותיה החריגות של פרשה זו. המעט שניתן לומר על תרגילי החקירה שננקטו בפרשה כלפי עדי מפתח, ואשר נחשפו עד כה, הוא שהם היו לא חוקיים וחמורים ביותר", ציינו והתייחסו לסוגיית הפערים בתמלילי השיחה בין אור אלוביץ' לחוקרת, בה היא יזמה מפגש בין שאול לבין בנו שבו ינסה לשכנע את אביו להחליף את סנגורו ז'ק חן ובכך לסלול את הדרך לחתימתו של שאול על הסכם עד מדינה.

בסיום בקשתם טענו: "מדובר באירוע חמור ביותר ובהתנהגות אכזרית שמדגימה את להיטות היתר שאפיינה את גורמי החקירה בפרשה זו, וכי אירוע זה מדגים עד כמה חשוב לגלות להגנה כל חומר חקירה הקשור בתרגילי חקירה שננקטו כלפי נחקרים, על מנת שהתמונה המלאה תובא בפני בית המשפט. באופן ספציפי בקשר עם אירוע זה, ובשים לב למובהקות שיש למצוא בהשמטה השיטתית כאמור, נדרשת המשיבה למסור להגנה את כל טיוטות ההתכתבות שלה ושל המשטרה עם חברת התמלול החיצונית בקשר עם התמלול החסר וכן את הקבצים הדיגיטליים כולם של תמלול השיחה המקדימה כפי שנמסרו למשטרה".

הפרקליטות פרסמה הודעה רשמית בתגובה לבקשת בני הזוג אלוביץ' שעיקרה כי כל חומר החקירות כבר מצוי בידיהם. "עמדת הפרקליטות היא כי מרגע שהתמלולים וההקלטה של החקירות נמצאים בידי הסניגורים, יש לכל אחד מהצדדים את היכולת לבחון את חומר החקירות, ולהשוות ולתקן את התמלולים. הראייה הבסיסית תהיה תמיד ההקלטה עצמה, והתמלול הוא רק כלי עזר עבור הצדדים במשפט. התמלילים וההקלטות הועברו לידי הנאשמים במלואם, חלקם כבר לפני למעלה משנה.

"הטלת חובה, שאינה קיימת כיום בדין, על התביעה, להעביר עדכון על כל פער בין ההקלטה לתמליל, כאשר כל החומר מצוי בידי ההגנה, אינה הגיונית וצפויה להביא לבקשות נוספות של ההגנה, שאליהן יתווספו בקשות לדחיית מועדי ההוכחות שלא לצורך. בקשת הנאשמים לדחות את דיוני ההוכחות בתיק, על בסיס תמליל חקירה בודד, וכאשר חלק נכבד מהתמלילים מצוי בידי ההגנה לפני למעלה משנה, אינה מוצדקת, ועל מועדי ההוכחות בתיק להתחיל במועדים שנקבעו", לשונה המלא של תגובת הפרקליטות.