מפלגת מרצ וחברי הכנסת שלה - ניצן הורוביץ, תמר זנדברג ויאיר גולן, הגישו עתירה לבג"ץ, בדרישה לפסול את החלטת יו"ר הכנסת יריב לוין, לבטל את תוצאות ההצבעה על ההצעה להקים ועדת החקירה בנושא הצוללות ולהשאיר את תוצאות ההצבעה המקוריות על כנם.

ההצבעה בכנסת על הקמת וועדת החקירה לפרשת הצוללות. צילום: דוברות הכנסת

העותרים טענו כי "ההצבעה נערכה בצורה תקינה וכי אין כל עילה חוקית לביטולה". כאמור, בניגוד לעמדת יו״ר הכנסת, הבקשה לקיום הצבעה שמית נעשתה לאחר תחילת ההצבעה ועל ידי גורם שאינו מוסמך על פי התקנון לבקש זאת. מסיבה זו, לח"כ לוין - אין סמכות לבטל את תוצאות ההצבעה. 

"ביטול הצבעה במליאת הכנסת, אינו עניין של מה בכך. הצבעה במליאה היא מימוש רצונו של הבוחר והאקט האולטימטיבי והמכונן של התהליך הדמוקרטי", נכתב עוד בעתירה שהוגשה ע"י עו"ד אורי הברמן. העותרים טוענים כי גם חוות הדעת של מ״מ היועצת המשפטית של הכנסת אינה עולה בקנה אחד עם תקנון הכנסת וכי יו״ר הכנסת חרג מסמכותו, רק בשל אי שביעות רצונו מתוצאות ההצבעה.