בית המשפט המחוזי בירושלים, דחה היום (שני) את עתירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקבע כי אין מקום לביטול כתב האישום נגדו. יחד עם זאת, קיבלו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, חלקית את הטענה בנוגע לכתב האישום בתיק 4,000, והורו לפרקליטות לבצע בו תיקונים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב להחלטת בית המשפט ואמר: "מסע הציד קורס: בית המשפט הסכים היום עם פרקליטי ראש הממשלה והורה לפרקליטות לתקן את כתב האישום המגוחך שהגישו מפני שהוא ״חסר פרטים מהותיים ורלוונטיים״. במילים אחרות, אין בו ראיות ועובדות. בכתב האישום אין ראיות ועובדות מפני שהן לא קיימות במציאות. יש לדחות את כל התיקים שנתפרו נגד ראש הממשלה, מפני שהם מלאים בכל כך הרבה פעולות חמורות. הנה רק מקצתן: סחיטה באיומים של עדים, איומים בהריסת חייהם האישיים של עדים אם לא ישנו את גרסתם, ניגוד עניינים של החוקרים, הוכחות לכך שבכירי המשטרה והפרקליטות טייחו חקירות מסיבות פוליטיות כדי להבטיח את המשך תפירת התיקים נגד ראש הממשלה נתניהו. שוב הוכח כי לא חיפשו עבירה אלא המציאו עבירה כדי להביא את ראשו של ראש הממשלה".

נתניהו בבית המשפט. צילום: רויטרס (ארכיון)

הנאשמים נתניהו, אלוביץ, ומוזס הגישו בקשות הנוגעות לשורה של טענות מקדמיות. לגבי חלק מהטענות המקדמיות, מוסכם על הצדדים כי ההכרעה בהן טעונה שמיעת ראיות, ולפיכך לא ניתן להכריע בהן בשלב זה של המשפט. החלטה הנוגעת לחלק האחר של הטענות, לפיה יש לבטל את כתב האישום שהוגש כנגד נתניהו, בשל פגמים שנפלו בהליכים הנוגעים ל"חסינות דיונית" לא התקבלה. ההחלטה השנייה, בדבר טענות של שלושת הנאשמים לגבי פגמים שנפלו בניסוח כתב האישום התקבלה בחלקה. 

התיקון הנדרש, אשר עליו להתבצע עד סוף החודש, עוסק בביצוע הפרדה בין הנאשם נתניהו לבין בני משפחתו בתיק 4000. כמו כן, נדרשה הפרקליטות למסור פירוט רחב יותר בנוגע לטובות ההנאה המוזכרות בכתב האישום. גם לגבי איריס אלוביץ' נדרשה הפרקליטות לספק פירוט רב יותר.

בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות הפרקליטות בנוגע לכתב האישום בתיק 4,000 והשופטים כתבו: "המאשימה ניסחה כתב אישום ארוך ומפורט, הכולל שלושה אישומים. עם זאת, בתיאור העובדות המהוות את העבירות באישום הראשון (4000), חסרים לא מעט פרטים מהותיים ורלוונטיים להגנתם של הנאשמים".

בסך הכל הורה בית המשפט לפרקליטות לתקן עשרות סעיפים בכתב האישום. הפרקליטות נדרשת כאמור למסור לבית המשפט את כתב האישום המתוקן לא יאוחר מה-30 לחודש. מועד הגשת תשובת ההגנה לכתב האישום נדחה ל-8 בינואר ואילו מועד פתיחת הדיון נותר ללא דיחוי בתאריך ה-13 בינואר.

בעניינם של שאול ואיריס אלוביץ', קיבל בית המשפט את טענות סנגוריהם ז'ק חן ומיכל רוזן עוזר במלואן, וקבע כי יש לתקן את כתב האישום באופן שיבהיר אילו פניות, ומתי היו אלה לאיריס אלוביץ' וממנה. בנוסף תידרש הפרקליטות להבהיכר ומה מיוחס לה מבחינת פניות, קבלת טובות הנאה, ומתן שוחד, להבדיל משאול אלוביץ'. עוד קבע בית המשפט כי לנוכח "נספח א', אשר כונה בידי הפרקליטות "דוגמאות להיענות בני הזוג אלוביץ' לדרישות נתניהו להתערבות בפרסומים באתר וואלה, הרי שאין מקום ל"דוגמאות" ועל הפרקליטות לפרט בכתב האישום או בנספח לו את הדרישות כלפי אלוביץ', ואת ה"מתת" לכאורה. בנוסף החליט בית המשפט, כי באותו נספח קיימת התייחסות לראיות שמקומן אינו בכתב האישום, ולפיכך נספח זה יוסר מכתב האישום.

עורכי הדין בעז בן צור ועמית חדד

כזכור, לפני כשבועיים הגישו פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בראשות עורכי הדין בעז בן צור ועמית חדד, מסמך בן 200 עמודים לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לבטל את כתב האישום נגדו. המסמך מציג תמונה בה "נתניהו סומן מראש, ובתיקים נגדו נעשה שימוש באמצעים פסולים ופליליים, זיהום חקירות ואכיפה בררנית".