דיוני ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים עם המשך עדותו החשובה של אילן ישועה, לשעבר מנכ”ל אתר וואלה!, בתיק 4,000.

ישועה נחקר בידי ראש צוות התביעה, הפרקליטה יהודית תירוש, ומספר על הקשר שבין הסיקור המיטיב לכאורה עבור נתניהו ומשפחתו תמורת הקלות רגולטוריות מפליגות שניתנו, לטענת התביעה, לבעלי האתר שאול אלוביץ’, שהיה גם בעלים של חברת בזק, בתמורה לאותו סיקור. 

כזכור, ישועה סיפר בשבוע שעבר על הלחצים הכבדים שהופעלו עליו מצדם של הבעלים, בני הזוג איריס ושאול אלוביץ’, שעומדים אף הם לדין בפרשה זו (תיק 4000), כדי שידאג לסיקור המוטה לטובת ראש הממשלה.

בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. צילום: קונטקט

בהמשך יגיעו החקירה הנגדית של צוות ההגנה המיומן של ראש הממשלה, וגם עדותם של מי שצפויים להיות “התותחים הכבדים” של התביעה - עדי המדינה ניר חפץ, שהיה יועצו הקרוב של נתניהו, ושלמה פילבר, שכיהן כמנכ”ל משרד התקשורת בזמן שלפי הטענות בוצעו העבירות שבגינן עומד ראש הממשלה לדין בסעיף האישום החמור ביותר - שוחד.

עדכונים מהדיון:

16:00: הדיון ננעל.

15:38: מקבץ הערות השופטים לאחר ההפסקה. נראה שמגלים פחות סבלנות לאופן השאלות בחקירה הראשית, ותשובותיו של ישועה.  

1. פרידמן-פלדמן לתירוש: ״אנחנו לא במשחקים, אם יש לך תציגי״. 
2. ברעם לתירוש: ״זו אמירה כללית. אני מציע שהעד יעיד על עובדות. תשאירו משהו להחלטת המשפט״.
3. ברעם לתירוש: ״יש לי תחושות של אי-נוחות, מבקשים מהעד לפרש תחושות של צד ג׳. זה כבר מצב שחוזר שוב ושוב״.
4. ברעם: ״איך הוא יכול לפרש את מה שהצד השני הרגיש? מה הוא מומחה לתחושותיו של הצד השני?״
5. פרידמן-פלדמן לתירוש: ״שאלת איך הוא מבין את מה שאמרו לו. זה לא רלוונטי. תנסי לנסח את זה אחרת. הוא לא יכול להעיד למה הם התכוונו. אולי מה הוא הבין, הוא לא יכול להגיד למה הם התכוונו״.
6. שחם: ״יותר עובדות, פחות תחושות״. 
7. שחם בפרשת הכתבה על אורי אריאל: ״האם זה סיקור מוטה? אולי אלוביץ׳ מבקש להעמיד את הדברים על דיוקם?״
8. פרידמן-פלדמן לתירוש: ״גברתי מכניסה לשאלה שלה הנחה שאינה נמצאת פה. ההנחה לא נמצאת,  וצריך להיות בסיס לזה. אם זה נמצא באינטונציה אז נשמע את ההקלטה - אבל אני מניחה שאם היא היתה מוטרדת, זה לא עולה רק מתוך האינטונציה - ואם לא אז צריך לנסח מחדש את השאלה. אפשר לשאול ׳מה אתה הבנת ש?׳, לא ׳מה הפריע לה׳״.

15:20: ישועה מסביר: "מצאתי פיתרון, הצעתי להעלות את זה כידיעה מסכמת בבוקר ואז אפשר להכניס את כל מה שרצו על האולטימטום המפוברק". הפרקליטות מצטטת משיחה בין איריס אלוביץ' לישועה בעניין זה: 
ישועה: "מה זה משנה אם יצא עכשיו או בבוקר?"
איריס: "'הוא' רצה את זה בשמונה בערב וזה יוצא אחרי 12 שעות".

הפרקליטות שאלה את אלוביץ' מה משמעות אמירת ה"גרם מול מאה טון" של אלוביץ' וישועה הסביר: "זו המטפורה ששאול קבע שהנזק לוואלה אינו מהותי לעומת הנזקים שעלולים להיגרם לבזק".

בהמשך שאלה תירוש על יצירת קבוצת הוואטסאפ המשותפת לאלוביצ'ים ולישועה.
חוקרת: "למחרת 30.7 בשעה 14:11 - מה רואים?"
ישועה: "נוצרת קבוצת וואטסאפ של שאול ואיריס".
פרקליטות: "איריס אלוביץ' כותבת לך בשעה 16:28 אחה"צ: 'תשלח את זה למי שצריך שיראו'. למי היא מבקשת?"
ישועה: "ליועצי התקשורת של ראש הממשלה".

14:00: מושמעת הקלטה של שיחה בין אלוביץ' לישועה. מדובר במספר שיחות סביב הניסיון של בני הזוג אלוביץ להכניס אייטם על "אולטימטום מפוברק" של הבית היהודי, על פי התכתובות והשיחה - לבקשת ראש הממשלה וגורמים בלשכתו. אולטימטום שהגיע לטענתם רבע שעה אחרי שרהמ החליט כבר על הרחבת הבנייה.

"החבר מירושלים צלצל. הוא אומר שהיום הייתה החלטת בג"ץ על בית אל. הוא קיבל את ההחלטה של בג"ץ והוא הולך להרוס. אבל הוא העביר החלטה נוספת לבנות יחידות דיור בירושלים. אז הוא אומר שב-20:05 יהיה אייטם בטלוויזיה על האולטימטום של הבית היהודי. הוא מדבר על זה שאורי אריאל נתן אולטימטום לראש הממשלה. הכותרת היא 'האולטימטום המפוברק'".
ישועה: "מה מפוברק באלטימטום?"
אלוביץ': "נתניהו אישר יחידות דיור".
ישועה: "הבנתי, בסדר".
אלוביץ': "הכותרת צריכה להיות 'האולטימטום המפוברק'".
ישועה: "בסדר גמור".

בהמשך נשמע ישועה מספר על השתלשלות העניינים סביב אותו אייטם, ועל הלחצים שהופעלו עליו לאורך אותו ערב. 

ישועה: "שאול אמרת לי שישלח לי את הפרטים שלח לי את הפרטים ברבע לשמונה. אני לא יכול לעשות את זה בעשר דקות. יש בני אדם פה. צריך להפעיל אותם. אני לא יכול לכתוב שלשכת ראש הממשלה אמרה לי. אמרתי תגיד שהייתה שם הדלפה הוא לא מוכן . אתה צריך להבין אין פה אוטומט שכותב את הידיעה יש פה מערכת שלמה שעובדת. עם עמית סגל דיברו בצהריים, לא עכשיו. הם לא מוכנים לתת אפילו גורם בכיר בלשכה. הכל אפשר לבשל אם יש לי כמה שעות. אני לא יודע איך לעשות את זה. איך אני שם את זה עכשיו ידיעה שפרסמתי כבר?".

אלוביץ': "אמרתי לך, תכתוב את הכל".
ישועה: "אבל מי יכתוב הכל, מי יכול לכתוב הכל... תבין, שאול תקשיב, גם הם צריכים להבין את הנקודה". 
אלוביץ: "הם לא באמת, אתה לא מבין שהחבר'ה שלנו לא מ... שיש דברים כמו שאמרתי לך... יש גרם מול מאה טון".

ישועה: "אתה מלחיץ אותי בתוך רבע שעה, ביקשתי שיאשר שגורמים בכירים בלשכה, הוא (שי) מתנגד בכל תוקף. אני לא יודע איך לתפור את זה להבריג את זה הידיעה נמצאת בתחתית העמוד היא נמצאת מהצהריים".
שאול: "עזוב את זה".
ישועה: "להבא דבר איתי שעה לפני שאני אצליח".
שאול: "האתר הוא שלהם שילכו להזדיין".
ישועה: "טוב שאול אין מה לעשות, זהו צריך לראות איך עושים את זה אבל עם מינימום נזק שזה לא יצא, כי אתה יודע, שניהם שניהם יחד יחזרו לערוץ 10 ויוציאו וידברו עלינו ויהרסו אותנו. אנחנו צריכים לראות איך עושים את זה".

בהמשך מצטרפת לשיחה איריס אלוביץ':
איריס: "עכשיו אתה אומר שראו את בנט. אפשר לראיין את בנט אבל? שבנט יגיד שראש הממשלה ויתן את הקרדיט בכל זאת לראש הממשלה? זה כאילו הפוך על הפוך".
ישועה: "אגיד לך מה הנקודה. הוא לא יודע איך לעשות את זה בעצמו והוא פוחד שהוא ייחשף. ידיעה שכאילו ברור שהיא שתולה".
איריס: "למה שתולה, אם רבע שעה לפני זה עלה לחדשות".
ישועה: "אי אפשר לפרסם את זה בלי לוודא".
איריס: "קיבלת את זה שעה לפני. שי העביר לי רבע שעה לפני. שאול העביר לך, ואם יש לך מישהו בלשכת ראש הממשלה שהדליף לך שעה לפני, או שישי לך מישהו בערוץ 2. לא צריך לפחד כל הזמן, הזנב לא יכול לכשכש בכלב. תפסיק לפחד מהם. אתה פעם קיבלת הדלפה, יכולת בשנייה לשמונה להעלות את זה".

13:50: התובעת תירוש שואלת: "מה זכור לך מהאירוע הזה?" ישועה השיב: "שאול פנה אליי ואמר שרה"מ דיבר איתו, אמר שיש בעיה, שאורי אריאל נותן אולטימטום, ורה"מ קיבל החלטה לעשות אותו הדבר בלי האולטימטום של אריאל. קיבלנו את זה ב-19:30. נאמר לנו שמבקשים שנעלה את זה ב-20:05, כי זה יעלה במקביל בחדשות ערוץ 2. אלקלעי בדק את המידע אצל אריאל אבל לא הצליח לקבל אישור. בדקנו במקביל עם אנשי רה"מ, נראה לי שי חייק, אם אפשר לומר 'בכיר במשרד ראש הממשלה מציין שהיה אולטימטום מפוברק', ונאמר לנו שבשום אופן לא. בתהליך הווידוא שעשינו מושא הידיעה מכחיש, והציר הרשמי של המקור לא אישר. נוצר משבר גדול, לא הצלחנו להעלות את זה. דומני שהפתרון בסוף היה שלמחרת בבוקר העלינו ידיעה מפצה שמתארת את האולטימטום המפוברק. נאמר לי שצריך לנהל את זה יותר הדוק, איך קיבלנו ידיעה כזו, סקופ כביכול, ואנחנו לא מעלים את זה מיד".

13:45: התובעת תירוש שואלת על הדרישה לפרסום כתבה שטוענת כי האולטימטום שהציבה מפלגת "הבית היהודי" באשר לבניית יחידות דיור הוצג רק לאחר שרה"מ החליט על הבנייה. את הדרישה העביר נתניהו לכאורה לאלוביץ' ובאמצעות שי חייק (הדובר של רה"מ) לישועה.

13:36: התובעת תירוש שואלת את ישועה על תרומתו לעסקת בזק יס. ישועה: "שתי תרומות. א' - הצגתי אותה לממונה על ההגבלים העסקיים. ב' - הסיקור המוטה".

13:20: לאחר אישורה של עסקת בזק-יס ישועה בירך את שאול אלוביץ' וכתב לו "מזל טוב". על כך השיב אלוביץ': "תודה, יש לך תרומה לעניין".

12:10: ישועה: "הייתה תחושה שאנחנו בצד המנצח ושהימרנו על הצד המנצח. ביצענו קמפיין אינטנסיבי לטובת ראש הממשלה בכל הבחירות ומצב הרוח מבטא את הצלחת הקמפיין הזה".

11:59: מוצגת התכתבות בין אור ושאול אלוביץ' לישועה דקות אחרי הצגת המדגמים בבחירות 2015. אור אלוביץ': "הצלת את ביבי". ישועה: "אל תצחק, מה שחשוב זה שהוא יעריך וידע לומר תודה". שאול אלוביץ': "נקווה שכן". אור אלוביץ': "לא נקווה, נדרוש".

11:43: ישועה: "שרה (נתניהו) הודתה לאיריס (אלוביץ') מאוד על זה שעשינו להם שירות גדול והבאנו להם את הבחירות".

11:40: התובעת תירוש מציגה הודעה שניר חפץ שלח לישועה בעניין סרטון "הערבים נוהרים לקלפיות": "הראיתי לביבי מה יש בראשית, הוא מבסוט".

11:36: התובעת תירוש: "אלוביץ' אומר לך ולרובינשטיין בקבוצה משותפת 'הכל יבוצע לבחירתם', ובהמשך אתה כותב בקבוצה 'או שיעלה ריאיון חיובי שביבי יאהב או שלא יעלה'. למה אתה מבטיח שאם הריאיון לא יהיה חיובי אתה לא תעלה אותו?". ישועה: "אלה ההוראות שקיבלתי. היה לחץ מטורף. זה שבוע לפני בחירות". 

11:17: בהתכתבות נוספת שהוצגה, כתב אלוביץ' לישועה: "הקודקוד (נתניהו) צילצל ואמר שלא נתנו לו להשלים אף תשובה, הוא בהיסטריה". 

11:15: התובעת תירוש לישועה: "האם בכל שנותיך באתר היה ראש מפלגה אחרת ששלחתם לו את הראיון לעריכה וקיבלתם ממנו את הקטעים הערוכים"? ישועה השיב בשלילה.

11:10: ישועה על ראיון שניהל דב גיל-הר עם נתניהו: "קיבלתי פניות מניר שראש הממשלה זועם, ושהיו סיכומים קודמים. היה לחץ כבד מאוד בעניין הזה, זה בא מכל הכיוונים. הייתה דרישה לא להעלות את הראיון בשום אופן ולעשות ראיון משלים. זה היה מגה אירוע מבחינתם, כמה ימים לפני בחירות. שלחתי לניר את החומר והוא העיר הערות, מה הוא רוצה לשנות. זה נמשך אל תוך הלילה. למחרת בבוקר, שלחתי את הראיון הערוך לניר והשבעתי אותו שזה לא ייצא החוצה כי זה לא דבר תקין שניתן למרואיין לערוך את הראיון של עצמו".

11:02: ישועה על המייל של אלוביץ': "אסור להסס. הוא חושב שלא תעשה כלום. ברור לי לחלוטין מה צריך לעשות. אחרי, יהיה מאוחר והילד בכלל ישתולל". תירוש: "מה הכוונה שברור לך מה לעשות?". ישועה: "גם כתבות שליליות וגם חיוביות". תירוש: "מי זה הילד?". ישועה: "אני חושב שהכוונה ליאיר נתניהו".

10:50: מוצג לישועה מייל שכתב לאלוביץ': "אני נותן 'ליטוף' לבקשת זאב (רובינשטיין, המקורב לאלוביץ' ונתניהו). דיברתי במקביל עם אבי והידיעה תרד ב-07:00 בבוקר. צריך לתת את שני הדברים - מקל וגזר".  עוד אמר, כי "ה'ליטוף' הוא לראש הממשלה בדמות כתבה נגד ברק אובמה. באותו זמן אובמה היה בעימות עם ראש הממשלה. אם זה צריך לרדת, זאת ידיעה לא טובה לראש הממשלה. אני נותן ליטוף ובמקביל מעדכן שידיעה שלילית תרד לפני 07:00 בבוקר".

10:30: פרקליטו של אלוביץ׳, ז׳ק חן, מחה על התנהלות הפרקליטות בעניין הבאת הראיות לעדותו של ישועה, ואמר: "לשיטתו של בית המשפט העליון, יש מעבר בין שיח הראיות לבין שיח הזכויות. ברגע שיש דיני ראיות, יש כללים, יש פרוצדורה - נשמרות הזכויות. אבל פה התבלבלו היוצרות!". עוה"ד מיכל רוזן עוזר, פרקליטתה של איריס אלוביץ': "אנחנו עומדים על פער שאנחנו לא מדמיינים אותו. עוברים כאן על כל כללי הראיות ואז מצקצקים".

09:59:  ישועה מדבר על הלחץ שמופעל תמורת מתן סיקור אוהד: "הדוגמה שנותנים פה מראה את הצורה בה הסיקור המוטה עבד - לחץ שמופעל כלפיי ואני מפעיל כלפי מטה".

09:52: התובעת תירוש מציגה התכתבות בין ישועה לאבי אלקלעי, לאחר שהאחרון לא ענה לו: "תודה שאתה לא עונה לי, אתה מבין איך הורסים חברה".

09:48: התובעת תירוש שואלת: "כשאלוביץ' אומר לך שיש לו קשיים עם 'הגדול', הוא התכוון לקשיים בוואלה?" על כך השיב ישועה: "לא, הוא מדבר על בעיות שלו עם ראש הממשלה נתניהו בעניינים של בזק".

09:30: סנגורי הנאשמים חוששים שמא יציג ישועה מידע שלא עלה בחקירתו במשטרה, כפי שאירע בשלושת הדיונים הקודמים. השופטת רבקה פרידמן-פלדמן הציעה לסנגורים להתנגד בעת הצורך.