בית המשפט קבע היום (חמישי) כי פעיל הליכוד רמי בן יהודה, שהתעמת מריה אלקין, עם אשתו של חבר הכנסת זאב אלקין, לא יורשה להפגין בסמוך לביתם או לפנות למשפחתו של אלקין בדברים. זאת, בעקבות בקשתה של אלקין לצו הרחקה מבן יהודה, לאחר שזה גידף אותה וכינה אותה כינויים קשים. 

עם זאת, השופטת פסקה כי לאחר שהתרשמה כי "המשיב אינו אדם אלים", היא אינה מוצאת הצדקה להרחקת בן יהודה ל-500 מטרים כפי שביקשה אלקין בבקשתה לצו הרחקה, אלא למרחק של כ-30 מטרים בלבד.

"לאחר שהאזנתי ארוכות לעדויות שבאו בפניי והתרשמתי כי מטרתו של המשיב איננה לפגוע במשפחתו של חבר הכנסת אלקין אלא למחות באופן לגיטימי על החלטות שקיבל כנבחר ציבור, סבורה אני כי ניתן להסתפק בכך שהמשיב יערוך את ההפגנה בהצטלבות הרחובות הנמצאת מול ביתם של אלקין ורעייתו, ולא יתקרב לעבר ביתה של המבקשת יותר מכך".

השופטת פירטה רשימת דרישות אליהן התחייב בן יהודה, שהפרתן תגרור החמרה של הצו: "רשמתי לפניי את התחייבות המשיב שלא לגדף את המבקשת ולא לפנות כלל ישירות למי מבני משפחתה או באי ביתה האחרים בדברים כלשהם, וכן את התחייבותו כי המהלך ההפגנה לא יעשה כלל שימוש במגפונים".

"בנוסף, רשמתי לפני את התחייבות המשיב כי לקראת קיומה של הפגנה במקום בהשתתפותו יודיע המשיב או מי מטעמו למשטרת ישראל על הכוונה לערוך אותה שם. ככל שהמשיב לא יעמוד בהתחייבויות אלו, תודיע על כך המבקשת באופן מידי לבית המשפט אשר ישקול מחדש את הרחקתו של המשיב".