בבית המשפט נערכים לחקירתו הנגדית של עד התביעה, מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, כאשר ברקע ממשיכות לרחף שאלות לגבי מעמדו של העד אשר בוודאי ימצאו מקום בשאלות שיועלו על ידי ההגנה.

טענת ההגנה שנטענה שוב ושוב במהלך הדיונים היא כי אילן ישועה, הגם שלא הוכרז כעד מדינה עם הסכם הטבות מסודר, ראוי להתייחסות מיוחדת כאילו מדובר בעד מדינה, זאת על פי פסיקת בתי המשפט אשר קובעת כי אדם לא חייב להיות עד מדינה מוכרז באופן ברור כדי לקבל את המעמד המיוחד ומספיקה ההוכחה כי קיבל טובת הנאה מסוימת כנגד מסירת עדותו המפלילה.

 בשלב זה ניתן לומר כי, על פני הדברים, הואיל וישועה לא קשר את בנימין נתניהו לכל קשר לא תקין לכאורה ביחס לפרסומים, לא נראה כי לסניגוריו של נתניהו תהיה עבודה קשה בחקירתו ונדמה כי אלו יוכלו לפטור את ישועה בכך שיאמרו כי דבריו ביחס לנתניהו ומשפחתו הנם בגדר עדות מפי השמועה או הסברה אשר אינם קבילים לצורך קביעה עובדתית כלשהי. 

בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)

לא כך הדברים אמורים לגבי הזוג אלוביץ', אשר לגביהם העיד ישועה עדות ישירה מידיעה אישית וממגעים בלתי אמצעיים לעניין הוראות שקיבל מהם לגבי תוכן כתבות כאלה ואחרות והמטרות שעומדות מאחורי הדרישות. החוליה המקשרת לכאורה, הזוג אלוביץ', לא אישר את הדברים במסגרת חקירתם במשטרה ואולם הם עוד יאלצו להתמודד עם חקירה נגדית מטעם פרקליטי המדינה בבוא היום, זאת אם יבחרו לממש את זכותם ולהעיד.

כאן המקום להדגיש כי נאשם אינו חייב להעיד במשפטו ואולם, הימנעות מעדות שכזאת עלולה לסייע לראיות הקיימות נגדו, במידה ודרוש סיוע בדין. היום בבית המשפט נשמעו, בין היתר, טענות ההגנה בעניין המשא ומתן שערך סניגורו של ארי הרו עם הפרקליטות ואשר חלקו של התיעוד לא הועבר להגנה.

הטענה העיקרית נסובה על כך שעל ההגנה לקבל את כל פרטי המשא ומתן והפרוטוקולים הנוגעים לכך טרם חתימתו של הרו על הסכם עד מדינה. התוצאה המעשית של הפיכת עד רגיל לעד מדינה טרם מסירת עדות במשטרה צריכה להיבחן בשבע עיניים ובזכוכית מגדלת מיוחדת וזאת בנוסף לדרישת ראיות נוספות שאינן קשורות לעדותו.  עד שכזה יעמוד לביקורת המהימנות האישית ועל כן דורשת ההגנה לקבל את כל פרטי המשא ומתן.

במסגרת חקירתו הנגדית בבית המשפט של אילן ישועה, תנסה ההגנה לעמת אותו, בין השאר, עם העובדה שלא  נחקר תחת אזהרה ולא היה חלק ממארג החשודים בתיק וזאת כדי לבחון את הסיטואציה בזמן מסירת העדות במשטרה. החקירה הנגדית בוודאי שלא תהיה נוחה לישועה אשר העיד כי היה שותף, כך עולה מדבריו, ביודעין ובאופן מלא, לביצוע עבירות פליליות יחד עם הזוג אלוביץ'.   

הפרקליטות בחרה שלא להעמיד את ישועה לדין ובשיתוף המשטרה אף בחרה שלא להעמיד אותו לחקירה תחת אזהרה במסגרת חקירת התיק, דבר אשר מעלה סימני שאלה לגבי מעמדו כעד מדינה ככזה שקיבל את הטבת ההטבות והיא הימנעות מהעמדה לדין פלילי.