בית המשפט המחוזי בנצרת דחה היום (רביעי) את בקשתו של רומן זדורוב, שהורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל, לגבות עדות מוקדמת מאולה קרבצ'נקו ולאסור את יציאתה מהארץ.

זדורוב הגיש בשבוע שעבר באמצעות פרקליטו, עורך הדין ירום הלוי,  בקשה להעיד את אולה קרבצ'נקו, ששמה נקשר ברצח, עדות מוקדמת בטרם יחלו הדיונים במשפט החוזר בעניינו, הצפוי בחודש אוקטובר הקרוב. ביחד עמה הוגשה בקשה לאסור את יציאתה של קרבצ'נקו מהארץ, שגם היא, כאמור, נדחתה.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי, השופט אשר קולה, כתב בהחלטה לדחיית הבקשה לעדות מוקדמת כי "לא במשפטה של אולה עסקינן, ואין להתיר מצב בו השימוש בדוקטרינה של עדות מוקדמת יהווה כלי לשכנוע הפרקליטות, שלא להמשיך בהליך נגד המבקש. בכל הכבוד הראוי, לא זוהי מטרתה של עדות מוקדמת,  ובשלב זה היא אכן מוקדמת כפשוטו של לשון כשם שגם הבקשה מוקדמת".

השופט פירט את נימוקי הדחייה וכתב כי היא מוקדמת משום ש"טרם הובהרה עמדת הפרקליטות אשר להמשך ההליכים נגד המבקש, משום שטרם בוררו הראיות נגד המבקש, משום שיכול וכמובן שאיננו רומזים דבר, שיש בראיות החדשות שבגינן הוחלט על קיומו של משפט חוזר, כדי לעורר ספק סביר באשמו של המבקש".

עוד נכתב, כי "אין כל סיבה עתה להקדים את המאוחר, ולחשוף את אולה על מחלת הנפש שלה לעדות מוקדמת, שיכול ולא תבוא כלל לעולם. הבסיס להעדתה של אולה, הוא עדותם של האחרים, המפלילים אותה (בכפוף לכך שמדובר בעדויות קבילות כמובן)  ומשכך יש לשמוע אותם ולקבוע אמינותם, טרם שתיאלץ עולה  עצמה לעלות על דוכן העדים, על כל המשתמע מכך לגביה".

 "יכול וימצא שבית המשפט - ושוב איננו רומזים לכך – כלל אינו מאמין או מקבל את עדות א"ח, והעדים האחרים ששמעו מכלי שני או שלישי על התוודותה של אולה כביכול ברצח. בית המשפט לא נחשף לכלל הראיות שבתיק ואינו יכול עתה, להביע דעתו, האם עדותה של אולה ו/או אוסף הטיעונים מכוחם מבקשים לקשור את אולה לפרשתינו, רלוונטיים לבירור אשמו של המשיב".

אולה קרבצ'נקו, א''ק, מתוך הראיון ב''חדשות 13'' (צילום: צילום מסך רשת 13)אולה קרבצ'נקו, א''ק, מתוך הראיון ב''חדשות 13'' (צילום: צילום מסך רשת 13)

עוד הוסיף, כי "יכול ודווקא הפרקליטות תבקש לזמנה כעדת תביעה", ולסיכום כתב כי "נוכח כל האמור, סבורנו כי לא מדובר בחריג שבחריגים המאפשר זימונו של עד הגנה בעדות מוקדמת, טרם שסיימה המאשימה, כדרכו של עולם, את הבאת ראיותיה".

באשר לחלקה השני של הבקשה הנוגע לצו איסור היציאה מהארץ כתב השופט קולה, כי  "בכל הכבוד הראוי, אולה אינה נאשמת, אין כל סיבה לפגוע  בחירותה ובקשר שלה עם בני משפחתה שבאוקראינה. יתר על כן, אולה הוכיחה במעשיה ובהתנהגותה עד כה, שאין היא חוששת להתייצב ובפנים גלויות ולעמוד על חפותה, עד כמה שהיא נצרכת לכך".

עוד הוסיף, כי "אולה לא נמלטה מן הארץ וגם כששהתה בחו"ל,  חזרה לארץ, וכמפורט היא אף מתכוונת להציג בארץ תערוכה במהלך חודש אוקטובר".