סמכות שוטרים לדרוש מאדם להציג תעודת זהות ברחוב תצומצם החל ממחר, כך הוחלט היום (ראשון) במסגרת עתירה לבג"ץ מטעם האגודה לזכויות האזרח.

סמכות זו, עוגנה בסעיף 2 לחוק החזקת תעודת זהות והצגתה, ממנו נגזר כי שוטר\ת יכולים לדרוש מאדם להזדהות בפניהם, באמצעות תעודת הזהות, רישיונו או דרכונו. סמכות זו נתונה הייתה לשיקול דעת השוטר\ת, כלומר, במקרים בהם נמצא לנכון כי ההזדהות היא נחוצה.

השינוי כעת, הוא שישנם שני תנאים לבקשת ההזדהות: האחד, קיים צורך לבדוק האם אדם הוא תושב/אזרח ישראלי, והשני - כשקיים צורך לבדוק פרט כלשהו שמופיע בתעודה: שם, גיל, מקום מגורים.

בנוסף, אם בעבר שוטר\ת לא נתבקשו להזדהות בפני האזרח, ואף לא היו חייבים בהסברים לבקשה זו, כעת, על השוטר\ת להזדהות בעצמם בפני האזרח, וכן להבהיר את העילה שבגינה מבקשים מאדם להזדהות. בנוסף, כעת, אסור לבצע פעולות שיטור נוספות, אלא אם יש יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה. 

אז מה המשמעות שבשינוי ומהן זכויות האזרח במצב כזה?

האם לשוטר/ת מותר לדרוש ממני להציג תעודת זהות כשאני לא חשוד\ה בביצוע עבירה? 
החל מ-12.7.2021, לשוטר/ת מותר לדרוש תעודת זהות רק בשני מצבים: כאשר קיים צורך לבדוק שיש ברשותך תעודת זהות – שאתה תושב או אזרח ישראלי, או כאשר קיים צורך לבדוק פרט כלשהו שמופיע בתעודה, כמו שם, גיל או מקום מגורים. למשל, כדי לבדוק שקטין לא שותה אלכוהול, או כדי לבדוק את שמו של אדם כשיש חשש שהוא דרוש לחקירה או עבריין נמלט. 

המשמעות היא שלשוטר/ת אסור לדרוש מהאזרח הצגת תעודת זהות אם אין לו סיבה אמיתית - רק על בסיס כך ש"נראה לו חשוד" או "בסביבה הלא נכונה".

האם השוטר/ת חייב לומר לי למה הוא מעכב אותי ודורש ממני להזדהות? 
כן. השוטר/ת חייב להבהיר את הסיבה שבגללה הוא מבקש מאדם להזדהות. 

האם מותר לי לדרוש מהשוטר/ת להזדהות בעצמו? 
כן, ויותר מכך – השוטר/ת חייב להזדהות לפני שהוא דורש מאדם להזדהות.

האם מותר לשוטר/ת לתחקר אותי – מה אני עושה כאן, לאן אני הולך וכו'?
לא, והאזרח איננו מחויב לענות, אלא אם יש לשוטר/ת יסוד סביר לחשוד שבוצעה או עומדת להתבצע עבירה.

האם מותר לשוטר לבדוק במסוף המשטרתי אם יש לי עבר פלילי או פרטים אחרים לגביי? 
לא, אלא אם יש לו יסוד סביר לחשוד שבוצעה או עומדת להתבצע עבירה.

מה קורה במצב בו האזרח לא נושא באותו הזמן תעודת זהות?
ניתן להזדהות באמצעות רישיון נהיגה או דרכון. אם אין שום תעודה, ניתן למסור את מספר תעודת הזהות והשוטר יאמת את הפרטים מול המערכת הממוחשבת. עם זאת, מגיל 16 נשיאת תעודת זהות בכל מקום היא חובה, ואפשר לקנוס על הפרת החובה. אך החוק קובע שניתן להציג את התעודה בתוך חמישה ימים, והקנס יבוטל. 

מה קורה אם אני מסרב/ת להזדהות?
אם דרישת ההזדהות חוקית ועומדת בתנאים שנקבעו (יש צורך, השוטר הזדהה ונימק את הדרישה) – סירוב להזדהות עלול להיות עבירה של "הפרת הוראה חוקית". במקרה כזה השוטר/ת יכול לעכב לחקירה עד כדי לקיחה לתחנת המשטרה, ואף להפעיל כוח לצורך כך. 

האם לשוטר/ת או למאבטח/ת מותר לדרוש ממני להציג תעודת זהות בכניסה למקום ציבורי כמו קניון, קולנוע, תחנה מרכזית או תחנת רכבת? 
כן. בכניסה למקומות ציבוריים מותר לשוטר/ת או למאבטח/ת לדרוש מאדם שנכנס להציג תעודת זהות. בכל מקרה דרישת ההזדהות צריכה להתבצע באופן שוויוני ולא על בסיס השתייכות לאומית, אתנית וכו'.